4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ คือ? ฟังคำตอบผ่าน วิทยุออนไลน์ สื่อสารต่อลูกค้าและนักธุรกิจ 4ไลฟ์

ประเภทสินค้า

สินค้ายอดนิยม

4life business class ห้องเรียนธุรกิจออนไลน์ สอนรวย ด้วยธุรกิจ 4ไล้ฟ์

เลือกประเทศที่คุณอยู่

Select Country

4life.com/siam85/signup

  America
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน 4life United States
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน US japanese.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน US.spanish.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน US.ecuadornfr.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน US.chinese.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน 4life US NFR
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน US.colombianfr.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Bolivia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Brazil.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Chile.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Colombia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Costarica.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Ecuador.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Mexico.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Peru.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Puertorico.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Panama.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Dominicanrepublic.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Venezuela.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Uruguay.4life
  South Pacific
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Fiji.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Solomonislands.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Papuanewguinea.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Easttimor.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Newzealand.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Australia.4life
    Eurasia
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Kazakhstan.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Kyrgyzstan.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Russia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Mongolia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Belarus.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Ukraine.4life
  Asia
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Hongkong(English).4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Zg.4life (Chainese)
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Hongkong.4life(Chaina)
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน India.4life 
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Indonesia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Japan.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Japanspanish.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน South korea.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Malaysia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Philippines.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Philippines NFR .4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Singapore.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Taiwan.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Thailand.4life
  Europe
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Belgium.4life 
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Belgique.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน  Bulgaria.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Croatia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Cyprus.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Czechrepublic.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Denmark.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Germany.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน  Spain.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Estonia.4life 
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Finland.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน France.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Greece.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Hungary.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Ireland.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Italy.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Latvia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Lithuania.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Luxembourg.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Malta.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Netherlands.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Norway.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Austria.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Poland.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Portugal.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Romania.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Serbia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Slovakia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Slovenia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Sweden.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Switzerland.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Unitedkingdom.4life
  Europe NFR
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Belgium NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Belgique NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Bulgaria NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Croatia NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Cyprus NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Czechrepublic NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Denmark NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Germany NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Spain NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Estonia NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Finland NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน France NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Greece NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Hungary NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Ireland NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Italy NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Latvia NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Lithuania NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Luxembourg NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Malta NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Netherlands NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Norway NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Austria NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Polandnfr.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Portugal NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Romania NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Serbia NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Slovakia NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Slovenia NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Sweden NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Switzerland NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Unitedkingdom NFR.4life
   

 

สร้างธุรกิจ เปลี่ยนชีวิต ปลดหนี้ แก้จน หางาน

 

เว็บใกล้เคียง

 

 siam85.4lifeinternational.net websiam85.blogspotสินค้า my4lifeonline / เว็บอ้างอิง หนังสือ PDR / สั่งชื้อสินค้า 4life Online  / การสมัคร 4life Online / 4life ต่างประเทศ / Transfer Factor for animals / Transfer Factor For Pets / Transfer Factor Plus Top immune  / ผลิตภัณฑ์เสริมสร้างความแข็งแรงและสุขภาพที่ดี / ผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม enummi / กลุ่มผลิตภัณฑ์เชฟไรท์ ฟิตเนส / 4ไล้ฟ์ ทรานส์ฟอร์ม / เกี่ยวกับ 4ไล้ฟ์ / วิทยาศาสตร์ ของ ทรานเฟอร์ แฟกเตอร์ /การพัฒนาผลิตภัณฑ์  4ไล้ฟ์ / คุณภาพและห้องปฏิบัติการ / ฐานการผลิต 4life / สมาคมวิชาการ ผลิตภัณฑ์ / สิทธิบัตร รับรองผลิตภัณฑ์ / การศึกษาและสิ่งพิมพ์ ลงประกาศ / ทีมวิทยาศาสตร์ 4life / คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / แผนการตลาด 4life / การประกาศเกียรติคุณ แก่ นักธุรกิจ / การประชุมและกิจกรรม 4lifeงานประชุมระหว่างประเทศ / / ทริปท่องเที่ยวที่กำลังจะมีขึ้น / 4life Success / 4life  Service / 4life  Science / 4life Company / Loyalty Program / 4life Video / 4life Meetings / Compensation Plan / 4Life Office  / my4lifesuccess.com / 4lifetransform.com / 4lifesummit.com / 4lifefortify.com / win98online / แคลเซียมมีความสำคัญ / สารสกัดจากเปลือกสนและเมล็ดองุ่น / ผลิตภัณฑ์เพิ่มภูมิคุ้มกันมากที่สุด (Top) / เครื่องดื่มชนิดเดียวในโลก / เครื่องดื่ม โปร – ทีเอฟ/ / 4life.com/siam85/shop / สิ่งที่ดีที่สุดต่อสุขภาพคุณ / 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ / 4ไล้ฟ์ สูตรไตร-แฟกเตอร์ / 4ไล้ฟ์ ทรานส์ฟอร์ม / กลุ่มผลิตภัณฑ์เชฟไรท์ โดย 4ไล้ฟ์ / ชุดโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ 4life / ผลิตภัณฑ์อื่นๆ / 4Life Transfer Factor / Shop all products /google site

 

สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน

เลือกโอนธนาคารที่ท่านสะดวก

ธนาคารไทยพานิชย์
บัญชี นายคำผาง พวงทับทิม
ออมทรัพย์ /สาขาบิ๊กซีวารินชำราบ
เลขที่บัญชี 407 027 0566

ธนาคารกรุงไทย
บัญชี นายคำผาง พวงทับทิม
ออมทรัพย์ /สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เลขที่บัญชี 393 043 9972

ธนาคารกสิกรไทย
บัญชี นายคำผาง พวงทับทิม
ออมทรัพย์ /สาขาเทสโก้โลตัส วารินชำราบ
เลขที่บัญชี 026 350 9412

ธนาคารกรุงเทพ
บัญชี นายคำผาง พวงทับทิม
สะสมทรัพย์ /สาขาบิ๊กซีวารินชำราบ
เลขที่บัญชี 9740180865

โอนเสร็จ กรุณา

ถ่ายใบโอน ส่ง Line ID: @siam85

MlM 4life

โทรแจ้ง 084 1250585

คำผาง พวงทับทิม

ผู้จำหน่าย 4life Transfer Factor

 

15%
PRO-TF  Protein Transfrom
สถิติการชม : 3,644 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 4/12/2560
PRO-TF Protein Transfrom

เครื่องดื่ม โปร-ทีเอฟ

PRO-TF #protein #fitness #fitfamเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ซ่อมแซมเซลล์ ลดการเสื่อมโทรมของกล้ามเนื้อ ลดไขมันเลวที่สะสมตามส่วนต่างๆของร่างกาย และยังส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  PRO-TF The most advanced and effective protein available to help you transform your body, optimize performance, and promote health*  

Primary Support: Weight Management, Muscle & Sports Performance, Immune System

* Secondary Support: Heart Health*, Muscle, Bone & Joint*

 

 
ปกติ 3,600.00 บาท
ลดเหลือ 3,060.00 บาท
ประหยัดถึง 540.00 บาท โปรตีนคุณสูง สำหรับคนรักรูปร่าง นักเพาะกาย และคนอ่อนแอ ผสม Transfer Factor เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย
เป็นสมาชิกสะสม 50 คะแนน

PRO-TF Features
PRO-TF #protein #fitness #fitfam• Includes a critically essential protein source for your body plus 300 milligrams of 4Life Transfer Factor® in every serving*
• Stimulates fat burning from visible/surface fat by up to 102% for up to three hours*
• Stimulates fat burning from "bad fat" stores by up to 564% for up to three hours*
• Reduces hunger cravings by up to 62% for up to three hours*
• Stimulates muscle protection synthesis (muscle growth) by up to 74% for up to three hours*†
• Is gluten-free and contains zero grams of lactose
• Features highly concentrated, ultra-absorbable, and easily digestible Low Molecular Weight PRO-TF® Protein Blend
• Includes only 70 calories per serving
• Provides over 4,900 mg of essential amino acids (EAAs) and over 2,350 mg of branched chain amino acids (BCAAs)
• Contains optimal 2:1:1 BCAA ratio to increase protein synthesis, boost energy levels, burn fat, and lessen fatigue during and after exercise*
• Supports increased sports performance and recovery*
• Supports healthy blood glucose levels*
• Offers a more comprehensive amino acid profile than whey soy, pea, or casein protein †As observed in the pre-clinical research study conducted at Auburn University’s Molecular and Applied Sciences Laboratory in the College of Education, School of Kinesiology under fasting and controlled conditions [Mobley CB et. al., J Int Soc Sports Nutr 2015, 12:14]. Actual results may vary. More information
 


PRO-TF Details With PRO-TF, you can:

• Maintain a healthy weight*
• Build or maintain muscle mass*
• Improve sports performance and recovery*
• Increase strength*
• Bolster immune system health*
• Support healthy glucose levels and appetite*
• Look and feel great* More information

เครื่องหมายการค้า 4ไล้ฟ์ อย.10-3-10449-1-0015  

ขนาดบรรจุ: น้ำหนักสุทธิ 783 กรัม กลิ่น: แต่งกลิ่นธรรมชาติ กลิ่นครีมวานิลา  


 
ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ:

เวย์โปรตีน 63%, ปรตีนจากไข่ขาว 14%, นมผง 1.2%, เกลือไม่ผสมไอโอดิน 0.7%, ไข่แดงผง 0.5%, แป้งหัวบุก, กัวร์กัม, ตัวช่วยเข้มข้น(มอลโทเดกซ์ทริน), และ ผงน้ำมันโมเลกุลปานกลาง(MCT Oil Powder) 1.8%

ความหวาน: ใช้ ซูคราโลสและอะซัลเฟรม โปแตสเซี่ยม เป็นวัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล

วิธีใช้: เพื่อ ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ผสมผลิตภัณฑ์ 1 หน่วยบริโภค( 1 ช้อนตวง 17 กรัม) กับน้ำเย็น 240 ซีซี.เพื่อชิมรสชาติ และเขย่าในขวดผสม(Shaker Cup) สามารถรับประทานได้ 2 หน่วยบริโภคต่อวัน หรือสามารถรับประทานได้ถึง 5 หน่วย บริโภคต่อวันเพื่อให้ร่างกายได้รับปริมาณโปรตีนที่จำเป็นในแต่ละวัน

จุดประสงค์: เพื่อ เสริมสร้างกล้ามเนื้อ ซ่อมแซมเซลล์ ลดการเสื่อมโทรมของกล้ามเนื้อ ลดไขมันเลวที่สะสมตามส่วนต่างๆของร่างกาย และยังส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

แหล่งผลิต: ผลิตภัณฑ์ผลิตที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

นำเข้า และจัดจำหน่ายโดย: บริษัท 4ไล้ฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด มี HALAL ฮาลาล More information

 

โปรตีนสำคัญอย่างไร?

- มนุษย์ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถ้าขาดโปรตีน

- โปรตีนเป็นโครงสร้างของร่างกาย

- โปรตีนช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน

- ร่างกายนำโปรตีนที่ได้รับจากเนื้อสัตว์ไปใช้ได้ดีกว่าโปรตีนที่มาจากพืช

- โปรตีนในอาหารช่วยให้รู้สึกอิ่ม ซึ่งช่วยคงน้ำหนักตัว

- ถ้าร่างกายได้รับโปรตีนไม่เพียงพอร่างกายจะสูญเสียกล้ามเนื้อ นั่นหมายถึงโปรตีนช่วยคงน้ำหนักที่มีสุขภาพดี ซึ่งมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรง เป็นสิ่งจำเป็นมากต่อทุกช่วงวัย More information  

PRO-TF ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะจากบริษัท 4Life Research ซึ่ง PRO-TF มีส่วนผสมที่กำลังรอรับสิทธิบัตรซึ่งประกอบด้วยโปรตีนไข่และเวย์โปรตีนที่มี การดูดซึมอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษ ผ่านการไฮโดรไลซ์อย่างครอบคลุม (DH ระดับสูง) และมีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ (โปรตีน DH ระดับสูงจะถูกดูดซึมและผ่านการย่อยได้เร็วขึ้น ทำให้ร่างกายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าโปรตีนในรูป แบบอื่น) More information  

PRO-TF ผ่านการทดสอบจากมหาวิทยาลัยที่เป็นองค์กรอิสระเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผา ผลาญของร่างกาย การเผาผลาญแคลอรี่และไขมัน ลดความอยากอาหาร ปกป้องกล้ามเนื้อและช่วยการเติบโตของกล้ามเนื้อ

วิธีรับประทาน: เพื่อ ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ผสมผลิตภัณฑ์หนึ่ง (1) หน่วยบริโภค (1 ช้อนตวง17 กรัม) กับน้ำเย็น 240 ซีซี เพื่อชิมรสชาติและเขย่าในขวดผสม (shaker cup) เพื่อให้ส่วนผสมละลายก่อนดื่ม สามารถรับประทานได้ถึง 5 หน่วย บริโภคต่อวันเพื่อให้ร่างกายได้รับปริมาณโปรตีนที่จำเป็นในแต่ละวัน More information


PRO-TF #protein #fitness #fitfam

 

PRO-TF™ แตกต่างจากโปรตีนทั่วไปในท้องตลาด

          เปลี่ยนรูปร่างคุณ ด้วย PRO-TF™ และมีชีวิตที่สดใส อ่อนวัยเสมอ

* ทุก 2 ช้อนของ PRO-TF ให้ 20 กรัม ให้โปรตีนคุณภาพสูงสุด ที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนร่างกายของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการส่งเสริมสุขภาพ

* PRO-TF แหล่งรวมโปรตีนที่สำคัญอย่างยิ่ง สำหรับร่างกายของคุณบวก 600 mg ของ 4Life Transfer Factor® พิเศษสนับสนุน ระบบภูมิคุ้มกัน ดื่มทุกวันดีต่อสุขภาพและเสริมสร้างซ่อมแซมกล้ามเนื้อ ป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อ. * More information

PRO-TF ได้รับการทดสอบในการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เป็นอิสระและก็แสดงให้เห็นอย่าง มีนัยสำคัญเพิ่มการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อโดย 74% และมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเวย์โปรตีนชั้นนำทั่วไปดังต่อไปนี้

** ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมันจากไขมันที่มองเห็น / พื้นผิวได้ 103% นานถึง 3 ชั่วโมง

** ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมันสะสม "ไขมันเลว" ได้ 464% นานถึง 3 ชั่วโมง

** ช่วยลดความอยากความหิวอาหารได้ 62% นานถึง 3 ชั่วโมง

** ช่วยลดการสลายของกล้ามเนื้อได้ 132% นานถึง 3 ชั่วโมง More information


PRO - TF 4life Transform ภายในคืออะไร?

        ในการศึกษาโดยเฉพาะ 4 ไล้ฟ์วิจัยส่วนผสมของไฮโดรไลซ์โปร TF (เอชสูง) การดูดซึมของอัลตร้า - โปรตีนอย่างรวดเร็วและไข่ขาว (โปรตีนเอชสูงดูดซึมได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้นที่จะแยกแยะและใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต่อร่างกายได้ดีกว่ารูปแบบอื่น ๆ ของโปรตีน) Pro TF ผ่านทดสอบและการศึกษาค้นคว้าอิสระ จากมหาวิทยาลัยออเบิร์ More information


Pro TF ให้การสนับสนุน:

* กระตุ้นการเผาผลาญไขมันแข็ง (ไขมันไม่ดี)ได้อย่างรวดเร็วภายใน 3 ชั่วโมง ได้* 464%

* ช่วยลดความเสียหายของกล้ามเนื้อและเร่งกระบวนการการบำบัดได้ภายใน 3 ชั่วโมง ได้ 132%  

* กระตุ้นให้เกิดการเผาไหม้ของกรดไขมัน ซึ่งสามารถดูได้ / ผิวใน 3 ชั่วโมง ได้ 103%

* ในการสังเคราะห์โปรตีนของกล้ามเนื้อ (การเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ) เพิ่มขึ้นที่ 74%

* ลดความอยากความหิวอยู่ได้ 3 ชั่วโมง 62%  

* เหมาะสำหรับผู้ชายและผู้หญิงเช่นเดียวกับที่ต้องการที่จะพักการใช้งานและเหมาะสม More information

 

PRO - TF 4life Transform

PRO-TF โปรตีนคุณภาพสูง - ดูแลสุขภาพช่วยคุณลดน้ำหนัก

- เสริมสร้างกล้ามเนื้อทั้งหมด

- เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านกีฬา ฟี้นฟูร่างกาย

- เพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกาย

- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับระบบภูมิคุ้มกัน

- ช่วยปรับสมดุลน้ำตาลในเลือดเพื่อสุขภาพเรื่องความหิวความอยาก

- คุณจะเห็นและรู้สึกได้ว่ามันดี More information  

PRO-TF ได้รับการทดสอบในอิสระการศึกษามหาวิทยาลัยและการแสดงที่จะมีนัยสำคัญว่าสามารถเพิ่มการสังเคราะห์โปรตีนของกล้ามเนื้อ (การเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ) โดย 74% และมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเวย์โปรตีนชั้นนำในพื้นที่ต่อไปนี้:

* ช่วยกระตุ้น การเผาผลาญไขมัน จากไขมันชั้นนอก /ไขมันผิวหน้า รองรับได้ถึง 3 ชั่วโมงได้สูงสุดถึง 102%

* ช่วยกระตุ้น การเผาผลาญไขมันจาก "ไขมันไม่ดี" หรือไขมันสะสม รองรับได้ถึง 3 ชั่วโมงได้สูงสุดถึง 464%

* ช่วยลด ความอยาก ความหิวรองรับได้ถึง 3 ชั่วโมงได้สูงสุดถึง 62%

* ช่วยลด การชำรุดของกล้ามเนื้อ (ป้องกันกล้ามเนื้อ) รองรับได้ถึง 3 ชั่วโมงได้สูงสุดถึง 132% *

More information

เครื่องดื่ม โปรตีน เพื่อสุขภาพ กล้ามเนื้อ และเผาผลาญไขมัน

FAT BURNING

Protein supports fat burning in healthy adults of all ages. It’s a great addition to any healthy eating and exercise program. Not only can protein help you achieve your ideal weight, it can also help you feel fuller between meals and reduce cravings for unhealthy junk food that can derail your efforts. #Protein  #burning #transform

ทำไมถึงต้องการโปรตีน โปรตีนสนับสนุนการเผาผลาญไขมันในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทุกวัย เป็นอาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพและโปรแกรมการออกกำลังกาย โปรตีนไม่เพียง แต่ช่วยให้คุณมีน้ำหนักที่เหมาะสำหรับมื้ออาหารของคุณ แต่ยังช่วยให้คุณรู้สึกอิ่มเอิบระหว่างมื้ออาหารและลดความกระหายในอาหารขยะที่ไม่แข็งแรงซึ่งอาจทำให้ความพยายามของคุณตกไปได้  #โปรตีน #เผาผลาญไขมัน

  PRO-TF protein #fitness #fitfam

PRO-TF protein #fitness #fitfam

YOUR TOTAL PROTEIN INFUSION

Transform your body with PRO-TF® and live a youthful vibrant life! Every two-scoop serving of PRO-TF®  provides 20 grams of the most advanced and effective protein available to help you transform your body, optimize performance, and promote health. #4LifeTransform #PROTF

โปรตีนที่ต้องการ

โปรตีน เปลี่ยนร่างของคุณด้วย PRO-TF®และใช้ชีวิตที่สดใส! PRO-TF®มีโปรตีนสูงถึง 20 กรัมที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมสุขภาพ #4LifeTransform  #PROTF

  PRO-TF protein #fitness #fitfam
 

 

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=AuyKC_zm1rw]

สร้างรูปร่างคุณด้วย PRO-TF คุณทราบหน้าที่ของโปรตีนหรือไม่

   มนุษย์ไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากโปรตีน มันยังช่วยในเรื่องโครงสร้างร่างกายของคุณ มันเผาผลายไขมัน, สร้างและปกป้องดูแลกล้ามเนื้อของคุณ และให้การสนับสนุนที่สำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายคุณ หากร่างกายของคุณได้โปรตีนไม่เพียงพอ ร่างกายคุณก็จะขโมยเอาโปรตีนมาจากกล้ามเนื้อของคุณ เพื่อมาใช้ มิหนำซ้ำ คุณยังจะสูญเสียกล้ามเนื้อในตอนที่คุณอายุมาก การเสริมสร้างโปรตีนวันนี้ จึงมีความสำคัญสำหรับการมีสุขภาพที่ดี มันยังต่อต้านริ้วรอยแห่งวัยชรา ที่มันกำลังจะมาถึงคุณ นี่เป็นการลดน้ำหนักอีกแบบ More information

------------------

 

การสั่งซื้อสินค้า ออนไลน์

20%
Renuvo #Healthy #Agi ...
2,040.00 บาท
15%
4Life Transfer Fact ...
2,541.50 บาท
16%
4Life Transfer Facto ...
1,831.20 บาท
10%
NutraStart protein f ...
1,674.90 บาท
 
Online:  13
Visits:  5,252,439
Today:  3,586
PageView/Month:  82,156