4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ คือ? ฟังคำตอบผ่าน วิทยุออนไลน์ สื่อสารต่อลูกค้าและนักธุรกิจ 4ไลฟ์

 

 

 

  เลือกซื้อ      ลงชื่อเข้าเป็นสมาชิก      เกี่ยวกับ 4ไล้ฟ์     รถเข็นสินค้า                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            ................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

ประเภทสินค้า

สินค้ายอดนิยม

4life business class ห้องเรียนธุรกิจออนไลน์ สอนรวย ด้วยธุรกิจ 4ไล้ฟ์

เลือกประเทศที่คุณอยู่

Select Country

4life.com/siam85/signup

  America
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน 4life United States
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน US japanese.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน US.spanish.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน US.ecuadornfr.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน US.chinese.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน 4life US NFR
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน US.colombianfr.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Bolivia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Brazil.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Chile.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Colombia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Costarica.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Ecuador.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Mexico.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Peru.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Puertorico.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Panama.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Dominicanrepublic.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Venezuela.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Uruguay.4life
  South Pacific
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Fiji.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Solomonislands.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Papuanewguinea.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Easttimor.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Newzealand.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Australia.4life
    Eurasia
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Kazakhstan.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Kyrgyzstan.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Russia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Mongolia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Belarus.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Ukraine.4life
  Asia
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Hongkong(English).4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Zg.4life (Chainese)
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Hongkong.4life(Chaina)
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน India.4life 
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Indonesia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Japan.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Japanspanish.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน South korea.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Malaysia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Philippines.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Philippines NFR .4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Singapore.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Taiwan.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Thailand.4life
  Europe
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Belgium.4life 
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Belgique.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน  Bulgaria.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Croatia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Cyprus.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Czechrepublic.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Denmark.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Germany.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน  Spain.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Estonia.4life 
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Finland.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน France.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Greece.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Hungary.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Ireland.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Italy.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Latvia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Lithuania.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Luxembourg.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Malta.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Netherlands.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Norway.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Austria.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Poland.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Portugal.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Romania.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Serbia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Slovakia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Slovenia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Sweden.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Switzerland.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Unitedkingdom.4life
  Europe NFR
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Belgium NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Belgique NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Bulgaria NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Croatia NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Cyprus NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Czechrepublic NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Denmark NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Germany NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Spain NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Estonia NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Finland NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน France NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Greece NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Hungary NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Ireland NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Italy NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Latvia NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Lithuania NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Luxembourg NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Malta NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Netherlands NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Norway NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Austria NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Polandnfr.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Portugal NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Romania NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Serbia NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Slovakia NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Slovenia NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Sweden NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Switzerland NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Unitedkingdom NFR.4life
   

 

สร้างธุรกิจ เปลี่ยนชีวิต ปลดหนี้ แก้จน หางาน

 

เว็บใกล้เคียง

 

 siam85.4lifeinternational.net websiam85.blogspotสินค้า my4lifeonline / เว็บอ้างอิง หนังสือ PDR / สั่งชื้อสินค้า 4life Online  / การสมัคร 4life Online / 4life ต่างประเทศ / Transfer Factor for animals / Transfer Factor For Pets / Transfer Factor Plus Top immune  / ผลิตภัณฑ์เสริมสร้างความแข็งแรงและสุขภาพที่ดี / ผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม enummi / กลุ่มผลิตภัณฑ์เชฟไรท์ ฟิตเนส / 4ไล้ฟ์ ทรานส์ฟอร์ม / เกี่ยวกับ 4ไล้ฟ์ / วิทยาศาสตร์ ของ ทรานเฟอร์ แฟกเตอร์ /การพัฒนาผลิตภัณฑ์  4ไล้ฟ์ / คุณภาพและห้องปฏิบัติการ / ฐานการผลิต 4life / สมาคมวิชาการ ผลิตภัณฑ์ / สิทธิบัตร รับรองผลิตภัณฑ์ / การศึกษาและสิ่งพิมพ์ ลงประกาศ / ทีมวิทยาศาสตร์ 4life / คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / แผนการตลาด 4life / การประกาศเกียรติคุณ แก่ นักธุรกิจ / การประชุมและกิจกรรม 4lifeงานประชุมระหว่างประเทศ / / ทริปท่องเที่ยวที่กำลังจะมีขึ้น / 4life Success / 4life  Service / 4life  Science / 4life Company / Loyalty Program / 4life Video / 4life Meetings / Compensation Plan / 4Life Office  / my4lifesuccess.com / 4lifetransform.com / 4lifesummit.com / 4lifefortify.com / win98online / แคลเซียมมีความสำคัญ / สารสกัดจากเปลือกสนและเมล็ดองุ่น / ผลิตภัณฑ์เพิ่มภูมิคุ้มกันมากที่สุด (Top) / เครื่องดื่มชนิดเดียวในโลก / เครื่องดื่ม โปร – ทีเอฟ/ / 4life.com/siam85/shop / สิ่งที่ดีที่สุดต่อสุขภาพคุณ / 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ / 4ไล้ฟ์ สูตรไตร-แฟกเตอร์ / 4ไล้ฟ์ ทรานส์ฟอร์ม / กลุ่มผลิตภัณฑ์เชฟไรท์ โดย 4ไล้ฟ์ / ชุดโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ 4life / ผลิตภัณฑ์อื่นๆ / 4Life Transfer Factor / Shop all products /google site

 

สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน

เลือกโอนธนาคารที่ท่านสะดวก

ธนาคารไทยพานิชย์
บัญชี นายคำผาง พวงทับทิม
ออมทรัพย์ /สาขาบิ๊กซีวารินชำราบ
เลขที่บัญชี 407 027 0566

ธนาคารกรุงไทย
บัญชี นายคำผาง พวงทับทิม
ออมทรัพย์ /สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เลขที่บัญชี 393 043 9972

ธนาคารกสิกรไทย
บัญชี นายคำผาง พวงทับทิม
ออมทรัพย์ /สาขาเทสโก้โลตัส วารินชำราบ
เลขที่บัญชี 026 350 9412

ธนาคารกรุงเทพ
บัญชี นายคำผาง พวงทับทิม
สะสมทรัพย์ /สาขาบิ๊กซีวารินชำราบ
เลขที่บัญชี 9740180865

โอนเสร็จ กรุณา

ถ่ายใบโอน ส่ง Line ID: @siam85

MlM 4life

โทรแจ้ง 084 1250585

คำผาง พวงทับทิม

ผู้จำหน่าย 4life Transfer Factor

 

 Select Country

------------------------

ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ กับระบบภูมิคุ้มกัน มีการทำงานร่วมกัน
 
 ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ กับระบบภูมิคุ้มกัน มีการทำงานร่วมกัน
 
ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ กับระบบภูมิคุ้มกัน มีการทำงานร่วมกัน
 
ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ กับระบบภูมิคุ้มกัน มีการทำงานร่วมกัน
 
ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ กับระบบภูมิคุ้มกัน มีการทำงานร่วมกัน
 
ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ กับระบบภูมิคุ้มกัน มีการทำงานร่วมกัน
 
 ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ กับระบบภูมิคุ้มกัน มีการทำงานร่วมกัน
 
ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ กับระบบภูมิคุ้มกัน มีการทำงานร่วมกัน
 

 

 

เว็บไซต์ฟรี!! ให้กับผู้สมัครตัวแทนจำหน่าย

วิทยุออนไลน์ ฟังได้ 24 ชั่วโมง เพื่อนักธุรกิจ และลูกค้า

 

Bookmark and Share

ฟังสาระ สุขภาพ วิทยุออนไลน 24 ชั่วโมง

 

 

รายการวิทยุออนไลน์ ลูกทุ่งอีสาน วิทยุ 24 ชั่วโมง    สำหรับท่านผู้มีรายได้น้อย หรือท่านผู้ชอบทำธุรกิจแบบมืออาชีพ เพียงท่านสมัครเป็นสมาชิก 4ไล้ฟ์ 300 บาท ท่านก็จะได้สิทธิ์เข้าร่วมโรคงการ กินถูก กินฟรี มีเงินเก็บ เรามีข้อแนะนำ วิธีการรับสิทธิ์ง่ายๆ ท่านอาจมีปัญหาสุขภาพ หรือต้องการสร้างสุขภาพที่ดี ห่วงใยสุขภาพ บางท่านอาจมีปัญหาด้านการเงิน อยากกินแบบถูกๆ รองรับการใช้ผลิตภัณฑ์ของ 4ไลฟ์ รักษาสุขภาพระยะยาว หรือตลอดชีพ

รายการวิทยุออนไลน์ ลูกทุ่งอีสาน วิทยุ 24 ชั่วโมง

 

         4ไลฟ์ ไม่มีการจำกัดรายได้ คุณอาจทำได้เดือนละล้านบาท หรือเดือนละ 10 ล้านบาท ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณ และความง่ายของ 4ไลฟ์อีกอย่างคือ ใช้คนไม่มาก คุณก็มีรายได้สูง เพราะสินค้ามันจำเป็นต้องใช้ในผู้รักสุขภาพ และผู้ต้องการฟื้นฟูสุขภาพ และจำเป็นสำหรับทุกคน

 

    มัครเสร็จรับเว็ตไซต์ ขายออนไลน์ได้ทันที 

 

        ถ้าคุณอยากหารายได้บนโลกออนไลน์ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ร่วมงานกับ 4ไลน์ได้นะครับ คุณแค่เสียเวลา กรอกแบบสมัครออนไลน์ แค่ 5 นาที เมื่อสมัครเสร็จคุณก็จะมีเว็บไซต์สากล ที่ขายได้ทั่วโลก กว่า 100 ประเทศ เลือกแปลภาษาตามประเทศนั้นๆ ได้ มากกว่า 60 ภาษา เรามีสินค้าสิทธิบัตรหนึ่งเดียวให้คุณได้จำหน่าย อย่างไ่ม่มีคู่แข่ง พร้อมสอนวิธีการใช้เว็บไซต์ให้ทันที ไม่ถึงชั่วโมง คุณจะกลายเป็นนักขายออนไลน์มืออาชีพเลย สอนโดยผู้เชียวชาญด้านเว็บไซต์ สินค้ามีให้ขายกว่า 100 รายการ และที่ขายดีที่สุดในทั่วโลกก็คือ 4life Transfer Factor Plus ที่เพิ่มเม็ดเลือดขาวได้ 437% ตอบสนองต่อร่างกายได้รวดเร็ว ภายใน 48 ชั่วโมง สินค้ามี อย.ทุกตัว ได้รับการจดลงบันทึกในหนังสือ  Physicians' Desk Reference (PDR) และใน เว็บไซต์ PDR.net  เราพร้อมสนับสนุนให้คุณประสบผลสำเร็จ   ลงทะเบียนฟรี รับเว็บไซต์ฟรี  


รายการวิทยุออนไลน์ ลูกทุ่งอีสาน วิทยุ 24 ชั่วโมง

 

ผลิตภัณฑ์สำหรับชีวิตคุณ

เมื่อคุณแข็งแรง คุณจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ เพื่อความแข็งแรงนี้ คุณจำเป็นต้องดูแลระบบภูมิคุ้มกัน และนี่คือเหตุผลที่ทุกคนเลือกผลิตภัณฑ์ 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

  ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด   >>>  ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด   >>>    ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด   >>>

 
 

วิทยุออนไลน์ เพลงลูกทุ่ง รายการวิทยุ 24 ชั่วโมง

  สยาม85 วิทยุออนไลน์ สาระสุขภาพ เพื่อนักธุรกิจ 4ไลฟ์ และผู้บริโภคในทีมงาน 4ไลฟ์ สยาม85 เพื่อการเรียนรู้ธุรกิจ เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ทำความรู้จักกับ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ สนใจเป็น สมาชิก หรือเป็นนักธุรกิจ สมัครร่วมทีม สยาม85 ได้กับสมาชิกทั่วประเทศ

ประโยชน์วิทยุออนไลน์

1. สำหรับนักธุรกิจผู้จำหน่าย เป็นที่เรียนรู้ เนื้อหาของผลิตภัณฑ์ และวิธีการสร้างธุรกิจของท่าน ทางลัดไปสู่ความสำเร็จ ฟังได้ 24 ชั่วโมง

2. สำหรับลูกค้า หรือผู้บริโภค ท่านสามารถทราบเรื่องและความเป็นมาของ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เพื่อประโยชน์ ทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ ก่อนที่ท่านจะใช้ผลิตภัณฑ์

3. เพื่อรับฟังโปรโมชั่น และผลประโยชน์ ทั้งผู้จำหน่าย และผู้บริโภค

 ที่มา ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

  ที่มาของ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์

     ในมนุษย์ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ จะมาจาก น้ำนมเหลืองของแม่ เพื่อส่งมอบข้อมูลของระบบภูมิคุ้มกัน ให้กับระบบภูมิคุ้มกันของลูกและยังได้ค้นพบอีกว่า ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ ยังพบในน้ำนมเหลืองของ วัว และ ไข่แดงของไข่ไก่ (มนุษย์ วัว และไก่ มี มูเลกุลของ Transferfactor  ที่เหมือนกัน) จึง สามารถให้ประโยชน์ และ มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน เมื่อนำมาใช้กับ มนุษย์


แหล่งที่มาของทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

 การผลิต ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

     บริษัท 4ไล้ฟ์ มีโรงงานเพื่อเป็นฐานการผลิต และมีการดูแลทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ทั้งส่วนของการห่อหุ้ม บรรจุลงแคปซูล และบรรจุภัณฑ์

   เป็นโรงงานที่มีมาตราฐาน GMP เป็นโรงงานขนาดใหญ่ ที่มีปริมาณการผลิต เพียงพอที่จะจำหน่ายให้กับคนทั้งโลก จึงเป็นความมั่นคงด้านปริมาณที่ทำให้ผู้จำหน่าย สามารถขายได้อย่างต่อเนื่อง


ยืนยัน..ความน่าเชื่อถือ

* สิทธิ บัตรของสหรัฐอเมริกา

   กระบวน การในการสกัดของ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ จากผงโปรตีนจากไข่แดง ได้รับการปกป้องโดยสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา 6,468,534 ในเรื่องของเทคนิคอุตสาหกรรมการผลิตแบบพิเศษ และสิทธิบัตร 6,866,868 สำหรับ การสกัด ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ จากมิ้ลค์ โปรตีน ไอโซเลท และผงโปรตีนจากไข่แดง 

สิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา  กระบวน การในการสกัดของ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ จากผงโปรตีนจากไข่แดง ได้รับการปกป้องโดยสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา 6,468,534 ในเรื่องของเทคนิคอุตสาหกรรมการผลิตแบบพิเศษ และสิทธิบัตร 6,866,868 สำหรับ การสกัด ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ จากมิ้ลค์ โปรตีน ไอโซเลท และผงโปรตีนจากไข่แดง

 
4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ กับระบบภูมิคุ้มกัน มีการทำงานร่วมกัน

ยืนยัน..ความน่าเชื่อถือ

สมาพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation) 

     ได้แนะนำผลิตภัณฑ์ 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ ให้สามารถใช้ได้ในโรงพยาบาลและคลีนิคต่างๆ ในประเทศรัสเซียเพื่อช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย เพราะคุณประโยชน์ที่พิสูจน์ใด้จริง สารถตรวจสอบได้จากการทดลองของ 10 คลินิคต่างๆ และ 2 ผลงานที่แสดงถึงคุณประโยชน์ ของผลิตภัณฑ์ 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ ในประเทศรัสเซีย ประเทศรัชเซียเป็นประเทศที่มีความเจริญทางด้านการแพทย์เป็นที่ 2 รองจากอเมริกา

4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ กับระบบภูมิคุ้มกัน มีการทำงานร่วมกัน

 การวิจัยทดสอบ

Transfer Factor Plus มีคุณสมบัติพิเศษ จากสมุนไพร ที่มีคุณภาพเยี่ยม ผ่านการคัดเลือกและผสานผสมกันอย่างลงตัว ช่วยลดอาการอักเสบ หรือการอักเสบจากเซลล์ ที่จากการกินอาหารที่ มีแป้งหรือน้ำตาลมากเกินไป หรือการอักเสบเรื้อรังถึงขั้นการกลายพันธุ์ของเซลล์เป็นเนื้องอก  เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้น ทำให้มีการเพิ่มขึ้นของ NK Cellได้มากถึง 437% กับสูตรเฉพาะของตัวเพิ่มเซลล์เพชฌฆาต (เซลล์นักฆ่าตามธรรมชาติ) Transfer Factor Plus  เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์นักฆ่าตามธรรมชาติ ให้ฉลาด รับรู้ และตอบสนองต่อภัยคุกคามต่อร่างกายได้อย่างรวดเร็ว

4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ กับระบบภูมิคุ้มกัน มีการทำงานร่วมกัน

 วิธีกินถูก, วิธีกินฟรี, กินแล้วได้เงิน

  
    สำหรับท่านผู้มีรายได้น้อย หรือท่านผู้ชอบทำธุรกิจแบบมืออาชีพ เพียงท่านสมัครเป็นสมาชิก 4ไล้ฟ์ 300 บาท ท่านก็จะได้สิทธิ์เข้าร่วมโรคงการ กินถูก กินฟรี มีเงินเก็บ เรามีข้อแนะนำ วิธีการรับสิทธิ์ง่ายๆ ท่านอาจมีปัญหาสุขภาพ หรือต้องการสร้างสุขภาพที่ดี ห่วงใยสุขภาพ บางท่านอาจมีปัญหาด้านการเงิน อยากกินแบบถูกๆ รองรับการใช้ผลิตภัณฑ์ของ 4ไลฟ์ รักษาสุขภาพระยะยาว หรือตลอดชีพ


 รายการวิทยุออนไลน์ ลูกทุ่งอีสาน วิทยุ 24 ชั่วโมง ปกติ Plus Tri Factor 1 ขวด ราคาขายปลีก 2,500 บาท เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิกับบริษัท 4ไลฟ์แล้ว ท่านจะมีสิทธิ์ซื้อสินค้า ราคาโปรโมชั่น ในชื่อ และรหัสของคุณเอง 4life Plus Tri Factor ผลิตภัณฑ์ ที่เพิ่มภูมิคุ้มกันได้สูงสุดในโลก สูงถึง 437% เป็นผลิภัณฑ์ ที่คนนิยมใช้มากที่สุด

วิธีกินถูก, วิธีกินฟรี, กินแล้วได้เงิน

   วิธีกินฟรี! แถมมีค่าเหนื่อย 1,810 บาท

    วิธีกินฟรี เพียงคุณเพิ่มความพยายามขึ้นมาอีกหน่อย หาลูกค้าเพิ่มอีกสัก 3 คน รวมลูกค้าของคุณคือ 5 คน คุณลงทุนสั่งชุดโปรโมชั่น 5,900 บาท มา 2 ชุด รวมเป็นเงิน 11,800 บาท ลูกค้า 5 คน คนละ 2,500 บาท เท่ากับ 12,500 บาท มีกำไรขายปรีก 700 บาท ในฐานะที่คุณเป็นสมาชิก คุณจะได้เงินจากยอดส่วนตัวของคุณ 25% ชุดโปโมชั่น 2 ชุด ชุดละ 110 คะแนน เท่ากับคุณมีคะแนน 220 คะแนน หักคะแนนส่วนตัวออก 100 คะแนน คุณจะมีคะแนนไว้คำนวนรายได้คือ 120 คะแนน 120x37x25% = 1,110 บาท บวกกำไรคงเหลือ 700 บาท รวมค่าเหนื่อยที่คุณจะได้คือ 1,810 บาท สินค้ายังเหลืออีก 1 ขวดไว้ให้เป็นรางวัลของคุณได้ใช้แบบฟรีๆ


4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ กับระบบภูมิคุ้มกัน มีการทำงานร่วมกัน

  ประเดนฮ็อต (Hot)

  ข้าราชการกับงานเสริม  

  ข้าราชการที่จะทำอาชีพเสริมไปด้วย ต้องพิจารณาจากองค์ประกอบ รอบข้างหลายๆอย่าง

                               อ่านทั้งหมด  

สมัคร ทํา อะไร ถึง รวย เร็ว 

 เศรษฐีทุกวันนี้ มีอายุน้อย หรือยังเด็กกันเป็นส่วนมากการเป็นเศรษฐีของพวกเขา 

                               อ่านทั้งหมด

ธุรกิจ ออนไลน์ ทำไม่ยาก 

   เศรษฐกิจแบบนี้ ลงทุนทําอะไรดี  คำตอบผมก็คือ ทุกวันนี้ธุรกิจด้านสุขภาพมาแรง

                               อ่านทั้งหมด

เบื่องานประจำ อยากหา รายได้

  คุณกำลังเบื่องานที่ทำอยู่ใช่ไหม ต้องตื่นแต่เช้า เจอปัญหารถติด ชีวิตจำเจ

                               อ่านทั้งหมด

ประเดนฮ็อต (Hot)

 4Life ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GMP 

  โรงงานผลิตของ 4Life ช่วยให้บริษัท

                               อ่านทั้งหมด  

ธุรกิจ อะไร ทำแล้ว รายได้ดี 

   มีจริงหรือ? รายได้เดือนละ 50,000 บาท โดยไม่ต้องทำงาน 

                               อ่านทั้งหมด
หา งาน ทํา ที่ บ้าน  

   หากคุณกำลัง หา งาน ทํา ที่ บ้าน ต้องการ หา รายได้เสริม 

                               อ่านทั้งหมด
ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ใน PDR 

  ซึ่งเป็นข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับยา และอาหารเสริมที่มีฤทธิ์ต่อสุขภาพเทียบเท่ายา 

                               อ่านทั้งหมด

 

....

 

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์คือ

         ทรานสเฟอร์แฟคเตอร์ : คือ โปรตีนขนาดเล็กที่  ส่งผ่าน  ความสามารถในการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน จากผู้ที่มีภูมิคุ้มกันแล้ว ไปยัง ผู้รับ ที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน (จากวารสาร Molecular Medicineฉบับวันที่ 6เมษายน 2543)

       ทรานสเฟอร์แฟคเตอร์  : ไม่ใช่วิตามิน แร่ธาตุ สมุนไพร ฮอร์โมน หรือ ยา (ไม่มีสิ่งแปลกปลอม ไม่มีสิงใดที่เป็นพิษ)

     ทรานสเฟอร์แฟคเตอร์  : เป็นกุญแจสำคัญของสุขภาพ ในการสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบป้องกันของร่างกายโดยใช้ภูมิคุ้มกันของตัว เองตามธรรมชาติ

   4ไล้ฟ์ สินค้าที่มาแรง คนทั่วทั้งประเทศกำลังให้ความสนใจ และต้องการใช้ทราสเฟอร์ แฟกเตอร์ 

วิทยาศาสตร์ ทรานเฟอร์ แฟกเตอร์

     วิทยาศาสตร์ของ 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ ได้ครอบคลุม งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ให้ความรู้แก่เซลล์ภูมิคุ้มกันรวมทั้งสนับสนุนความสามารถของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้เกิดการรับรู้ ตอบสนอง และจดจำภัยคุกคามเหล่านั้น ผลิตภัณฑ์ 4 ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ ได้รับการจดสิทธิบัตรรับรองและมีการวิจัยมาแล้วมากมาย 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ มีที่มาจาก 3 องค์ประกอบเพื่อการดูแลสุขภาพภูมิคุ้มกัน
1. UltraFactor XF® โปรตีนและเปปไทดน้ำนมเหลืองของวัว ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของ 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์
2. OvoFactor® กรรมสิทธิ์ของ 4 ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ ของวัตถุดิบที่ได้มาจากเปปไทด์ของไข่แดงของไก่
3. NanoFactor® มาจากกระบวนการกรองของน้ำนมเหลืองของวัวเข้มข้น

การวิจัย ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ กับระบบภูมิคุ้มกัน มีการทำงานร่วมกัน
  รีเสิร์ช (Research)ได้ถูกนำมาตั้งเป็นชื่อของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นของบริษัท ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา มีปรากฏอยู่ในสื่อสิ่งพิมพ์และวารสารหลายฉบับไม่ว่าจะเป็น Nutrition & Metabolism; Applied Physiology; Nutrition, and Metabolism; Journal of the International Society of Sports Nutrition; and Medicine & Science in Sports & Exercise

การศึกษาจำนวนมากได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ 4 ไล้ฟ์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ ในการสนับสนุนภูมิคุ้มกันของร่างกาย หนึ่งในการทดสอบแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ 4 ไล้ฟ์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ สามารถเพิ่มการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของเซลล์เพชฌฆาต (NK Cells )

ยืนยัน..ความน่าเชื่อถือ

Physicians’ Desk Reference

    ผลิตภัณฑ์ 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ มีความโดดเด่นมากในปี 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 2007 และ 2016 Physicians’ Desk Reference For Nonprescription Drugs, Dietary Supplements, and Herbs, อาหารเสริมขั้นพื้นฐานที่รับรองโดยแพทย์ให้จำหน่าย สั่งจ่ายได้ทั่วไปตามคลินิก โรงพยาบาล ร้านขายยา ใช้กันแพร่หลาย ในอเมริกา และกระจ่ายไปทั่วโลก นอกจากนั้น PDR ยังกระจายเผยแพร่ สาระในหนังสือ ไปรวบรวมไว้ในเว็บไซต์ ชื่อว่า PDR.net ติดตามได้ ตามลิงค์ http://www.pdr.net/full-prescribing-information/4Life-Transfer-Factor-Tri-Factor-nanofactor-transfer-factor-159

 

4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ กับระบบภูมิคุ้มกัน มีการทำงานร่วมกัน

ยืนยัน..ความน่าเชื่อถือ

 ศูนย์วิจัยมะเร็ง AMC

   ศูนย์วิจัยมะเร็ง AMC ในสหรัฐอเมริกา สนับสนุนให้ใช้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ในการรักษาโรคมะเร็งร่วมกับยาที่ทาง AMC วิจัยขึ้นมา  ตามจดหมายส่งถึง 4Life Research เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2001 ลงนามโดย Dr.Thomas J. Slaga


รักษามะเร็ง ศูนย์วิจัยมะเร็ง

 ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

 การวิจัยในหลายปีโดยห้องวิจัยอิสระ Jeunesse Inc. ได้ทดสอบกับสารอาหารมากกว่า 196 ชนิด พบว่า 152 ชนิดของผลิตภัณฑ์ต่างๆ นี้ มีผลทำให้การทำงานของเซลล์เพชฌฆาต(NK) ตั้งแต่ 0-10 % และสูงสุดที่ 59 % และใน 49.5 % ของผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการทดสอบ ผลการเกิดพิษในร่างกาย  Transfer Factor Plus (AF) และ Tranfer Factor (AF) ได้ทดสอบให้เห็นว่า ไม่เกิดมีความ เป็นพิษ ถึงแม้จะใช้ในปริมาณที่เกินกำหนดถึง 100 เท่า และประสิทธิภาพของระบบภูมิต้านทานของร่างกายที่เพิ่มขึ้น Transfer Factor ได้แสดงให้เป็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในตลาด โดยปราศจาก ความเป็นพิษ

รักษามะเร็ง ศูนย์วิจัยมะเร็ง

 วิธีกินถูก, วิธีกินฟรี, กินแล้วได้เงิน

 
วิธีการ กินถูก   ราคาโปรโมชั่นสมาชิก 3 ขวด ราคา 5,900 บาท เพียงคุณมีลูกค้า 2 คน อาจะเป็นญาติ เพื่อน พี่น้อง หรือคนรู้จัก ที่เขารักสุขภาพ หรือกำลังมีปัญาด้านสุขภาพอยู่ ให้คุณแจ้งข่าวดี ให้เขาทราบ ถึงวิธีทำให้สุขภาพแข็งแรงได้แบบง่าน เพียงใช้  4life Plus Tri Factor ผลิตภัณฑ์ ที่เพิ่มภูมิคุ้มกันได้สูงสุดในโลก สูงถึง 437% เป็นผลิภัณฑ์ ที่คนนิยมใช้มากที่สุด ราคาขายปลีกข้างขวด 2,940 บาท คุณขายแค่ 2,500 บาท รวม 2 คน เท่ากับ 5,000 บาท คุณจึงจ่ายเงินเพื่อ 4life Plus Tri Factor  แค่ 900 บาท ต่อขวดเท่านั้น มันจึงถูกมากๆ ครับ

 

4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ กับระบบภูมิคุ้มกัน มีการทำงานร่วมกัน

วิธีกินถูก, วิธีกินฟรี, กินแล้วได้เงิน

กินฟรี พร้อมมีเงินเก็บ  

     เมื่อคุณได้กินถูกกินฟรีแล้ว ต่อมาก็จะเป็นโอกาสแห่งการสร้างเงินเก็บ วิธีการที่คุณจะมีเงินเก็บก็คือ เพียงคุณแนะนำให้คนอื่นๆ เขาได้ดูแลสุขภาพของเขา ด้วยสูตรกินถูก กินฟรีแล้ว ทุกคนก็จะทำแบบเดียวกับคุณ พอพวกเขาได้กินถูก กินฟรีแล้ว คุณจะมีเงินเก็บทันที และทุกเดือนด้วย ยิ่งพวกเขาสามารถสร้างช่องทางมีเงินเก็บแล้ว

     คุณก็จะกลายเป็นนักธุรกิจ ที่มีเงินเข้าบัญชีเดือนละหลายแสน เพราะรายได้ที่คุณจะได้มาจากคนหลายคน ยิ่งคุณช่วยให้เขามีรายได้มากเท่าไหร่ รายได้คุณก็จะยิ่งทวีคูณ คุณเองก็ยังจะมีรายได้ จากระบบที่ อัฟไลน์จะช่วยให้คุณมีรายได้เพิ่มเป็นเท่าตัวอีก บริษัทจ่าค่าตอบแทนถึง 64%


4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ กับระบบภูมิคุ้มกัน มีการทำงานร่วมกัน

  ประเดนฮ็อต (Hot)

เตรีมตัวเปลี่ยนงาน 

  ไม่มีใครต้องการเป็นลูกจ้างไปจนวันตาย บางครัั้งการทำงานเป็นงานที่เราเลือกไม่ได้

                               อ่านทั้งหมด

สร้างธุรกิจส่วนตัวแบบมือเปล่า 

  สร้างธุรกิจส่วนตัวแบบมือเปล่า วัดกันที่ความขยัน 7,000 - 10,000 บาท ต่อวัน

                               อ่านทั้งหมด

ไฮโซต้องทำธุรกิจ  

  เดือนละเป็นล้าน คิดกันแบบทั่วๆไปเลยนะครับ ถ้าคุณอยากมีรายได้เดือนละ 1 ล้านบาท

                               อ่านทั้งหมด

4 นาทีเปลี่ยนชีวิต  

  การทำงานแบบไหน จะทำให้ท่านมีอิสระทางการเงินได้ ที่จะทำให้ท่านมีสุขภาพที่ดีได้ 

                               อ่านทั้งหมด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซื้อสินค้าออนไลน์


 

Bookmark and Share

 

What is cancer immunotherapy?

What is cancer immunotherapy?

 
 
Online:  9
Visits:  5,324,945
Today:  159
PageView/Month:  31,578