4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ คือ? ฟังคำตอบผ่าน วิทยุออนไลน์ สื่อสารต่อลูกค้าและนักธุรกิจ 4ไลฟ์

 

ประเภทสินค้า

สินค้ายอดนิยม

4life business class ห้องเรียนธุรกิจออนไลน์ สอนรวย ด้วยธุรกิจ 4ไล้ฟ์

เลือกประเทศที่คุณอยู่

Select Country

4life.com/siam85/signup

  America
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน 4life United States
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน US japanese.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน US.spanish.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน US.ecuadornfr.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน US.chinese.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน 4life US NFR
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน US.colombianfr.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Bolivia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Brazil.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Chile.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Colombia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Costarica.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Ecuador.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Mexico.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Peru.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Puertorico.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Panama.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Dominicanrepublic.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Venezuela.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Uruguay.4life
  South Pacific
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Fiji.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Solomonislands.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Papuanewguinea.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Easttimor.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Newzealand.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Australia.4life
    Eurasia
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Kazakhstan.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Kyrgyzstan.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Russia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Mongolia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Belarus.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Ukraine.4life
  Asia
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Hongkong(English).4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Zg.4life (Chainese)
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Hongkong.4life(Chaina)
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน India.4life 
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Indonesia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Japan.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Japanspanish.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน South korea.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Malaysia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Philippines.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Philippines NFR .4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Singapore.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Taiwan.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Thailand.4life
  Europe
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Belgium.4life 
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Belgique.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน  Bulgaria.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Croatia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Cyprus.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Czechrepublic.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Denmark.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Germany.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน  Spain.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Estonia.4life 
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Finland.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน France.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Greece.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Hungary.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Ireland.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Italy.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Latvia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Lithuania.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Luxembourg.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Malta.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Netherlands.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Norway.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Austria.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Poland.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Portugal.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Romania.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Serbia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Slovakia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Slovenia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Sweden.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Switzerland.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Unitedkingdom.4life
  Europe NFR
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Belgium NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Belgique NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Bulgaria NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Croatia NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Cyprus NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Czechrepublic NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Denmark NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Germany NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Spain NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Estonia NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Finland NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน France NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Greece NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Hungary NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Ireland NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Italy NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Latvia NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Lithuania NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Luxembourg NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Malta NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Netherlands NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Norway NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Austria NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Polandnfr.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Portugal NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Romania NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Serbia NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Slovakia NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Slovenia NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Sweden NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Switzerland NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Unitedkingdom NFR.4life
   

 

สร้างธุรกิจ เปลี่ยนชีวิต ปลดหนี้ แก้จน หางาน

 

เว็บใกล้เคียง

 

 siam85.4lifeinternational.net websiam85.blogspotสินค้า my4lifeonline / เว็บอ้างอิง หนังสือ PDR / สั่งชื้อสินค้า 4life Online  / การสมัคร 4life Online / 4life ต่างประเทศ / Transfer Factor for animals / Transfer Factor For Pets / Transfer Factor Plus Top immune  / ผลิตภัณฑ์เสริมสร้างความแข็งแรงและสุขภาพที่ดี / ผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม enummi / กลุ่มผลิตภัณฑ์เชฟไรท์ ฟิตเนส / 4ไล้ฟ์ ทรานส์ฟอร์ม / เกี่ยวกับ 4ไล้ฟ์ / วิทยาศาสตร์ ของ ทรานเฟอร์ แฟกเตอร์ /การพัฒนาผลิตภัณฑ์  4ไล้ฟ์ / คุณภาพและห้องปฏิบัติการ / ฐานการผลิต 4life / สมาคมวิชาการ ผลิตภัณฑ์ / สิทธิบัตร รับรองผลิตภัณฑ์ / การศึกษาและสิ่งพิมพ์ ลงประกาศ / ทีมวิทยาศาสตร์ 4life / คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / แผนการตลาด 4life / การประกาศเกียรติคุณ แก่ นักธุรกิจ / การประชุมและกิจกรรม 4lifeงานประชุมระหว่างประเทศ / / ทริปท่องเที่ยวที่กำลังจะมีขึ้น / 4life Success / 4life  Service / 4life  Science / 4life Company / Loyalty Program / 4life Video / 4life Meetings / Compensation Plan / 4Life Office  / my4lifesuccess.com / 4lifetransform.com / 4lifesummit.com / 4lifefortify.com / win98online / แคลเซียมมีความสำคัญ / สารสกัดจากเปลือกสนและเมล็ดองุ่น / ผลิตภัณฑ์เพิ่มภูมิคุ้มกันมากที่สุด (Top) / เครื่องดื่มชนิดเดียวในโลก / เครื่องดื่ม โปร – ทีเอฟ/ / 4life.com/siam85/shop / สิ่งที่ดีที่สุดต่อสุขภาพคุณ / 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ / 4ไล้ฟ์ สูตรไตร-แฟกเตอร์ / 4ไล้ฟ์ ทรานส์ฟอร์ม / กลุ่มผลิตภัณฑ์เชฟไรท์ โดย 4ไล้ฟ์ / ชุดโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ 4life / ผลิตภัณฑ์อื่นๆ / 4Life Transfer Factor / Shop all products /google site

 

สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน

เลือกโอนธนาคารที่ท่านสะดวก

ธนาคารไทยพานิชย์
บัญชี นายคำผาง พวงทับทิม
ออมทรัพย์ /สาขาบิ๊กซีวารินชำราบ
เลขที่บัญชี 407 027 0566

ธนาคารกรุงไทย
บัญชี นายคำผาง พวงทับทิม
ออมทรัพย์ /สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เลขที่บัญชี 393 043 9972

ธนาคารกสิกรไทย
บัญชี นายคำผาง พวงทับทิม
ออมทรัพย์ /สาขาเทสโก้โลตัส วารินชำราบ
เลขที่บัญชี 026 350 9412

ธนาคารกรุงเทพ
บัญชี นายคำผาง พวงทับทิม
สะสมทรัพย์ /สาขาบิ๊กซีวารินชำราบ
เลขที่บัญชี 9740180865

โอนเสร็จ กรุณา

ถ่ายใบโอน ส่ง Line ID: @siam85

MlM 4life

โทรแจ้ง 084 1250585

คำผาง พวงทับทิม

ผู้จำหน่าย 4life Transfer Factor

 

แผนการตลาด 4life
 

4LIfe Research บริษัทผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ภูมิคุ้มกัน

เกี่ยวกับ 4ไล้ฟ์

 


4LIfe Research บริษัทผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ภูมิคุ้มกัน 4life business 4life business 4life business
วิทยาศาสตร์
ความสำเร็จ
การบริการ
 เกี่ยวกับ 4ไล้ฟ์  

 วิทยาศาสตร์
  ทรานเฟอร์แฟกเตอร์
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์
  การควบคุมคุณภาพ
  ฐานการผลิต
  สมาคมวิชาการ
  สิทธิบัตร
  การศึกษาและสิ่งพิมพ์
  ทีมวิทยาศาสตร์
  คณะกรรมการที่ปรึกษา
  เหตุผลที่ทุกคนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ 4ไล้ฟ์ 

   ความสำเร็จ
  แผนการตลาด
 
การประกาศเกียรติคุณ
  กิจกรรม

  งานประชุมระหว่างประเทศ
  งานประชุม
  ทริปท่องเที่ยว 
  งานบริการ 4ไล้ฟ์
  มูลนิธิ 4ไล้ฟ์
  4ไล้ฟ์ ฟอร์ติฟายด์
  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
  การประกาศเกียรติคุณ
  รางวัล At the Heart of It
  เกี่ยวกับ 4ไล้ฟ์
  ทีมงานผู้บริหาร
  ทีมนักกีฬา 4Life
  รางวัล
  พันธมิตร
  ข่าว

 วิทยาศาสตร์

          

4LIfe Research บริษัทผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ภูมิคุ้มกันตั้งแต่ปี 1998 เป็นต้นมา บริษัท 4ไล้ฟ์ รีเสิร์ช ได้ส่งมอบสินค้าคุณภาพดีที่สุดที่จะสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและสุขภาพโดยรวมของคุณ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อนำคุณไปสู่สุขภาพที่ดีขึ้น

สูตรของผลิตภัณฑ์ 4ไล้ฟ์ได้รับการพัฒนาผ่านงานวิจัย เพื่อคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการรับรอง 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ เพื่อให้มั่นใจถึงความบริสุทธิ์ ความเข้มข้นและองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ 4 ไล้ฟ์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ ที่คุณบริโภค

ทีมงานวิจัยและทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ประกอบไปด้วยแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ที่ช่วยสร้างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ให้แก่บริษัท 4ไล้ฟ์ นอกจากนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (HSAB) ก็มีส่วนช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และช่วยเหลือในการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ของ 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์

 

ทางด่วนขึ้นบน

 เหตุผลที่ทุกคนเลือกผลิตภัณฑ์

 

ระบบภูมิคุ้มกัน       เมื่อคุณมีร่างกายที่แข็งแรง คุณจะสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ แต่เพื่อที่จะให้มีความแข็งแรงนี้ คุณจำเป็นต้องดูแลระบบภูมิคุ้มกันของคุณ และนี่คือเหตุผลที่ว่า ทำไมคนทุกคนจึงต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์  (4life Transfer Factor)


  วิทยาศาสตร์ของทรานเฟอร์แฟกเตอร์

 
Transfer Factors         วิทยาศาสตร์ของ 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ ได้ครอบคลุมงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ให้ความรู้แก่เซลล์ภูมิคุ้มกัน รวมทั้งสนับสนุนความสามารถของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย  ให้เกิดการรับรู้ ตอบสนอง และจดจำภัยคุกคามเหล่านั้น ผลิตภัณฑ์ 4 ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ ได้รับการจดสิทธิบัตรรับรองและมีการวิจัยมาแล้วมากมาย 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ มีที่มาจาก 3 องค์ประกอบเพื่อการดูแลสุขภาพภูมิคุ้มกันได้อย่างครอบคลุม:


 

1. UltraFactor XF® โปรตีนและเปปไทดน้ำนมเหลืองของวัว ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของ 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์


 

2. OvoFactor® กรรมสิทธิ์ของ 4 ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ ของวัตถุดิบที่ได้มาจากเปปไทด์ของไข่แดงของไก่


 

3. NanoFactor® มาจากกระบวนของการกรอง นมน้ำนมเหลืองของวัว อีกครั้งอย่างเข้มข้น


 

ทางด่วนขึ้นบน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

4LIfe Research บริษัทผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ภูมิคุ้มกัน

 

        บริษัท 4ไล้ฟ์ รีเสิร์ช และทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งมอบการสนับสนุนสุขภาพองค์รวมที่เหนือกว่า และยังมีการรักษามาตรฐานของคุณภาพ และการทดสอบในระดับสูงสุด 4ไล้ฟ์ได้นำเสนอวิธีการส่งมอบคุณค่าเหล่านี้ ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบแคปซูล เม็ดเคี้ยว น้ำ เครื่องดื่ม ผง และผลิตภัณฑ์เฉพาะเจาะจง


ระบบภูมิคุ้มกัน antioxidant ปรับสมดุล(Balance)ให้ภูมิคุ้มกัน การออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพแข็งแรง skin care

 

ทางด่วนขึ้นบน

คุณภาพและห้องปฏิบัติการ

4LIfe Research บริษัทผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ภูมิคุ้มกัน

          4ไล้ฟ์ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 20 ครั้งก่อนที่จะนำสินค้าออกจำหน่ายสู่ท้องตลาด มีการทดสอบอย่างครอบคลุมเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ผ่านการประเมินเพื่อรักษาคุณภาพตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 4ไล้ฟ์ใช้เงินจำนวนมากกว่าหนึ่งล้านดอลลาร์เพื่อสร้างหนึ่งในห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เพื่อการวิเคราะห์ที่ทันสมัยที่สุดในอุตสาหกรรมขายตรง เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 4ไล้ฟ์


ทางด่วนขึ้นบน

 ฐานการผลิต

 

บริษัท 4ไล้ฟ์มีโรงงานเพื่อเป็นฐานการผลิตและมีการดูแลทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ทั้งส่วนของการห่อหุ้ม บรรจุลงแคปซูล และบรรจุภัณฑ์


เอกลักษณ์
 

ในแต่ละส่วนผสมจะมีการทดสอบและตรวจสอบก่อนที่จะใช้จริง


ความบริสุทธิ์  

      แต่ละวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จะได้รับการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสารปนเปื้อนและสิ่งเจือปนอื่น ๆ


.ความเข้มข้น.

ส่วนผสมทุกอย่างจะต้องผ่านการตรวจสอบอันเข้มงวดของความเข้มข้นและการทดสอบความเข้มข้นเพื่อให้แน่ใจว่าจะตรงตามมาตรฐาน.


ส่วนประกอบ

   แต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ จะผลิตตามแนวทางข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อกำหนด.

 

ทางด่วนขึ้นบน

 

สมาคมวิชาการ

 

4life products 4life products 4life products
บริษัท 4ไล้ฟ์ รีเสิร์ช ได้มีการกำหนดประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ ผ่านสมาคมวิชาการ สิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยสำรวจ 4ไล้ฟ์ ยังเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยมิสซูรี ในการศึกษา placebo-controlled รวมทั้งการศึกษา 30 วัน เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ 4 ไล้ฟ์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ เรนูโว (Renuvo) พันธมิตร ประกอบไปด้วย ห้องปฏิบัติการด้านโมเลกุลและวิทยาศาตร์ประยุกต์ (MASL) และส่วนหนึ่งของโรงเรียนกายภาพในวิทยาลัยออเบิร์น

 

ทางด่วนขึ้นบน

สิทธิบัตร

 

4LIfe Research บริษัทผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ภูมิคุ้มกัน การวิจัยและการจดสิทธิบัตรของบริษัท 4ไล้ฟ์ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจระยะยาว เพื่อการเป็นหนึ่งเดียวและความมั่นคง โดย 4ไล้ฟ์ มี 32 สิทธิบัตรทั่วโลก ซึ่งมี 4 สิทธิบัตรในประเทศสหรัฐอเมริกา และมีอีกมากมายที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียน

 

การศึกษาและสิ่งพิมพ์

 

     รีเสิร์ชหรืองานวิจัย ได้ถูกนำมาตั้งเป็นชื่อของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นของบริษัท ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา มีปรากฏอยู่ในสื่อสิ่งพิมพ์และวารสารหลายฉบับไม่ว่าจะเป็น Nutrition & Metabolism; Applied Physiology; Nutrition, and Metabolism; Journal of the International Society of Sports Nutrition; and Medicine & Science in Sports & Exercise

     การศึกษาจำนวนมากได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ 4 ไล้ฟ์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ ในการสนับสนุนภูมิคุ้มกันของร่างกาย หนึ่งในการทดสอบแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ 4 ไล้ฟ์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ สามารถเพิ่มการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของเซลล์เพชฌฆาต (NK Cells)
4LIfe Research บริษัทผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ภูมิคุ้มกัน

 

ทางด่วนขึ้นบน

ทีมวิทยาศาสตร์

 

4LIfe Research บริษัทผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ภูมิคุ้มกัน 4LIfe Research บริษัทผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ภูมิคุ้มกัน

เดวิด วอลล์เมอร์, PhD
รองประธานฝ่ายการวิเคราะห์และคุณภาพการบริการ

ดูประวัติ

เบรนต์ วอแกน, PhD, RD
ผู้อำนวยการงานบริการข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

ดูประวัติ

4LIfe Research บริษัทผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ภูมิคุ้มกัน 4LIfe Research บริษัทผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ภูมิคุ้มกัน

เชน เล็ฟเลอร์, MS
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

ดูประวัติ

Paula Brock, PhD, MSCI
ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์และการกำกับดูแลกิจการ

ดูประวัติ

 

ทางด่วนขึ้นบน

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

4LIfe Research บริษัทผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ภูมิคุ้มกัน 4LIfe Research บริษัทผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ภูมิคุ้มกัน 4LIfe Research บริษัทผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ภูมิคุ้มกัน

โรเบิร์ต ดับบลิว โรเบิร์ตสัน จูเนียร์, MD

ดูประวัติ

ริชาร์ด เบนเน็ตต์, PhD

ดูประวัติ

เดวน ทาวน์เซนด์, MD, FACOG

ดูประวัติ

4LIfe Research บริษัทผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ภูมิคุ้มกัน 4LIfe Research บริษัทผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ภูมิคุ้มกัน 4LIfe Research บริษัทผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ภูมิคุ้มกัน

เดวิด มาร์กโควิท ,MD

ดูประวัติ

เอ็ดการ์ เอ เก็ซ, จูเนียร์, MD, FACOG

ดูประวัติ

เทรซา ทอมอล์ซ์ก้า, MD

ดูประวัติ

4LIfe Research บริษัทผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ภูมิคุ้มกัน 4LIfe Research บริษัทผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ภูมิคุ้มกัน 4LIfe Research บริษัทผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ภูมิคุ้มกัน

ดร.เซ็ด เด็บส์, PhD

 ดูประวัติ

เหม่ย หลิง ซุย คาลเดร่า, MD, PhD  

ดูประวัติ

J. Ty Hopkins, PhD, ATC

ดูประวัติ

 

ทางด่วนขึ้นบน

 
 
 

แผนการจ่ายผลตอบแทน 4life

 

 

 

 

 

รับสมัครตัวแทนจำหน่าย รายได้งาม รวยเร็ว สำหรับ คนหางาน

4Life มีทีมนักวิทยาศาสตร์ ที่คอยวิจัยและพัฒนา สินค้าอยู่เสมอ

15 ธันวาคม 2560

4Life มีทีมนักวิทยาศาสตร์ ที่คอยวิจัยและพัฒนา สินค้าอยู่เสมอ    ทีมนักวิทยาศาสตร์     สินค้า 4ไลฟ์ เป็นสินค้าที่ได้มาตราฐาน โรงงาน มีการรับรอง GMP คุณจึงมั่นใจได้เลยว่า คุณจะได้ใช้สินค้าที่ปลอดภัย สินค้าของเราทุกชนิด จะผ่านการวิจัยทดสอบมาเป็นที่แน่ใจแล้ ...

ทำงานจนลืม สุขภาพ รู้ไหม ภูมิคุ้มกันดี ทำให้อายุยืน

12 ธันวาคม 2560

หลายคนทำงานจนลืมสุขภาพ ภูมิคุ้มกันดีทำให้อายุยืน    ทำงานจนลืม สุขภาพ  ออกกำลังกายให้เพียงพอ อยู่กลางแจ้งบ่อยๆ กินอาหารให้ครบหมู่ ได้วิตามินและแร่ธาตุอย่างเพียงพอ เพียงเท่านี้ก็เชื่อได้แน่นอนว่า ชีวิตที่เป็นสุข อีก ๒๐ หรือ ๓๐ ปี จะเป็นของคุณแน่นอน   &n ...

เสริมภูมิคุ้มกัน ด้วยการ ทำสมาธิ และทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

11 ธันวาคม 2560

   วิธีเพิ่มภูมิคุ้มกัน       คนทั่วไปในเวลาปกติ เมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึก เช่น โกรธ กลัว เกลียด อิจฉา ตื่นเต้น ฯลฯ คลื่นสมองก็จะมีความถี่สูงขึ้นทันที ซึ่งจะทำให้บุคคลผู้นั้นมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลง มีความ ...

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ สินค้าจำเป็น ต่อสุขภาพของทุกคน

7 ธันวาคม 2560

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ สินค้าจำเป็น ต่อสุขภาพของทุกคน    ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์  คุณต้องการที่จะสนับสนุนและปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกันของคุณหรือไม่?      ผลิตภัณฑ์ 4Life Transfer Factor®สนับสนุนระบบภูมิคุ้มกัน ในการตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีป ...

ธุรกิจ 4ไล้ฟ์ สิค้าคือ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ สินค้าจำเป็น

5 ธันวาคม 2560

ธุรกิจ 4ไล้ฟ์ สิค้าคือ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ สินค้าจำเป็น    ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์  ธุรกิจ 4ไลฟ์ มีสินค้านำธุรกิจก็คือ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์      ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เป็นสิ่งจำเป็นต่อระบบภูมิคุ้มกัน ที่ทุกคนที่รู้ ที่ทราบก็อยากจะใช้ เพื ...

ธุรกิจ 4ไลฟ์ สินค้าดี จำเป็นต่อสุขภาพ

2 ธันวาคม 2560

ธุรกิจ 4ไลฟ์ สินค้าดี จำเป็นต่อสุขภาพ    ธุรกิจที่ดีสินค้าต้องดี       แต่ละวันมีคนเจ็บป่วย ทุกคนที่ป่วยก็ต้องการที่จะหายจากโรคความจริงก็คือเราจะป่วยหรือไม่ป่วย มันจะเกี่ยวกับเม็ดเลือดขาว เช่นเม็ดเลือดขาวดุ วุ่นวาย ทำร้ายร่างกายเอง ก็ทำให้เกิดเป็น ...

คุณรู้หรือยัง ธุรกิจ 4ไลฟ์ ธุรกิจออนไลน์ แผนการจ่าย ไม่มีจำกัด

28 พฤศจิกายน 2560

   ธุรกิจออนไลน์     4ไลฟ์ ธุรกิจ ออนไลน์ ที่ทำง่ายและให้ผลตอบแทนสูง เป็นธุรกิจ เครือข่าย ที่กำลังมาแรง ธุรกิจอะไรก็ตามที่มีแผนธุรกิจเป็น Network ก็นับเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ จะทำเป็น งานเสริม หรือทำเป็น รายได้เสริม ก็ดี เพราะเราไม่ได้ทำคนเดียว   ...

Global Health and Pharma (GHP) ได้มอบรางวัลให้ 4Life Research

24 พฤศจิกายน 2560

    Global Health and Pharma (GHP)   Salt Lake City, Utah (11 กันยายน, 2017) ประธานบริษัทและซีอีโอ Steve Tew ได้ประกาศว่า Global Health and Pharma (GHP) ได้มอบรางวัลให้ 4Life Research เป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ และการออกกำลังกายที่ดีที่ ...

4Life ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP

23 พฤศจิกายน 2560

  4Life Research โรงงานผลิตของ 4Life ช่วยให้บริษัท สามารถดูแลและควบคุมคุณภาพได้ทั้งหมดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิต การผสม การบรรจุลงแคปซูล และบรรจุภัณฑ์ ของผลิตภัณฑ์ 4Life Transfer Factor   Salt Lake City, Utah (11 กันยายน 2017) ผู้บริหารบริษัท 4Life Research ...

มีจริงหรือ? รายได้ โดยไม่ต้องทำงาน

20 พฤศจิกายน 2560

   รายได้เดือน 50,000 บาท      แนวทางที่ หลายๆคนอ่านแล้วใจหวิวๆแล้ว ก็คิดว่าเหมือนการขายฝันเลย เพราะแต่ละวิธีมันดูค่อนข้างไกลตัวและไม่รู้จะหาทางทำให้มันเป็นจริงได้อย่างไร  วิธีสร้างรายได้เดือนละ 50,000 บาท โดยที่ไม่ต้องทำงาน มีการเสนอแนวทางและว ...

หา งาน ทํา ที่ บ้าน ต้องการ หา รายได้เสริม

18 พฤศจิกายน 2560

  หา งาน ทํา ที่ บ้าน    คุณรู้จักไหม บริษัท 4ไลฟ์ รีเสริท เป็นบริษัทวิจัยจากอเมริกาเจ้าของสิทธิบัตรการผลิต 4ไลฟ์ ทรานสเฟอร แฟกเตอร์เป็นสารธรรมชาติที่กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันถ้าทุกคนอยากมีสุขภาพดี ก็ต้องทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงทุกคนจึงต้องการ  4ไ ...

ความน่าเชื่อถือ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ใน PDR

17 พฤศจิกายน 2560

   ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์    The Physicians 'Desk Reference? แหล่งที่ให้บริการด้านการเข้าถึงข้อมูลทางยาที่สำคัญสำหรับบุคลากรทางการแพทย์  PDR?ซึ่งเป็นข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับยา และอาหารเสริมที่มีฤทธิ์ต่อสุขภาพเทียบเท่ายาที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในสหรัฐฯ ...

ผลิตภัณฑ์ 4ไลฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เสริมอาหารเพื่อภูมิคุ้มกัน

14 พฤศจิกายน 2560

  ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์       สุขภาพที่ดี มาจากระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง คุณจะสร้างมันได้ ย่างไรทานอาหารที่มีประโยชน์ ใช่ คนที่กินดีอยู่ดี ก็มีภูมิคุ้มกันต่ำได้ เกิดมีโรคได้ออกกำลัง กาย ใช่ แต่คนที่ออกำลังกาย ก็มีภูมิคุ้มกันที่ต่ำ ...

ข้าราชการ กับ งานเสริม

13 พฤศจิกายน 2560

    ข้าราชการ      ข้าราชการที่จะทำอาชีพเสริมไปด้วย ต้องพิจารณาจากองค์ประกอบ รอบข้างหลายๆอย่าง เช่น ช่วงเวลาว่าง, ทำเลที่ตั้ง, ความถนัด, ความชอบ และรวมไปถึงลู่ทางต่างๆ ที่จะส่งผลให้ธุรกิจ ที่เรามีเวลาดูแลน้อย เดินไปได้ด้วยดี    ...

สมัคร ทํา อะไร ถึง รวย เร็ว

13 พฤศจิกายน 2560

  สมัครทําอะไรถึงรวยเร็ว   สมัคร ทํา อะไร ถึง รวย เร็วทำอะไรดีละ ผมว่าดูที่ความชอบกันดีกว่า แต่ถ้าใครที่ชอบงานออนไลน์  ฟังทางนี้ครับคุณคงเคยเห็นว่า เศรษฐีทุกวันนี้ มีอายุน้อย หรือยังเด็กกันเป็นส่วนมากการเป็นเศรษฐีของพวกเขา ร้อยละ 80 รวยด้วยตัวเอง ไม่ไ ...

คิดอยากทำ ธุรกิจ ออนไลน์ ทำไม่ยาก

12 พฤศจิกายน 2560

   คิดอยากทำ ธุรกิจ      คิดอยากทำ ธุรกิจ ออนไลน์  ไหมครับ เศรษฐกิจแบบนี้ ลงทุนทําอะไรดี       คำตอบผมก็คือ ทุกวันนี้ธุรกิจด้าน ขภาพมาแรง บวกกับมือถือเข้า อินเตอร์เน็ต ได้หมดแล้ว คนทุกที่ เมื่อมีพ่อแม่ ปู่ย่า ตา ...

เบื่อ งานประจำ อยาก หา รายได้เสริม

11 พฤศจิกายน 2560

     เบื่องานประจำ     คุณกำลังเบื่องานที่ทำอยู่ใช่ไหม ต้องตื่นแต่เช้า เจอปัญหารถติด ชีวิตจำเจ งานก็มาก รายได้ไม่สมกับแรงงานที่ทุ่มไป คำว่านายจ้าง จ้างคุณมาแล้ว ไม่คุ้ม เขาจะจ้างคุณมาทำไม ลูกจ้างหลายคน คิดได้ ว่า ถ้าตัวเองทำงานหนักขนาดนี้ และถ้ ...

สุขภาพของคุณราคา (ไม่) แพง

13 ตุลาคม 2560

   สุขภาพของคุณราคา (ไม่) แพง             ถ้าคุณคิดว่า สุขภาพของคุณราคาไม่แพง,  คุณลองเจ็บป่วยดูสิ แล้วคุณจะรู้ว่า สุขภาพของคุณราคาแพงแค่ไหน, ไม่มีทรัพย์สินไดๆจะมีค่ามากไปกว่า สุขภาพที่ดีของเราเอง คำกล่าวนี้ ไม่จำเป็นต้องมีการพิสูจน์ & ...

ปัญหาของธุรกิจส่วนตัว ประโยชน์ของธุรกิจเครือข่าย (Network)

6 กันยายน 2560

   ปัญหาของ ธุรกิจส่วนตัว       ฉันออกจากงานมาทำธุรกิจส่วนตัว ตอนนี้เครียดมากค่ะ เพราะว่าต้องลงทุนหลายอย่าง ทุกอย่างเป็นเงินคะ จ่ายตลอด เหนื่อยก็ต้องทำเพราะลงทุนไปแล้ว ค่าใช้จ่ายก็เยอะแยะมากมาย ต้องคิดคำนวน ไมเกรนขึ้น เป็นสิบสิบรอบ    & ...

อายุมากแล้วเป็นไง? ประสบการณ์ก็มี ทำไม่รับเข้าทำงาน

6 กันยายน 2560

       ตอนนี้ตกงานสมัครผ่าน Online ไปตั้งหลายที่ ยังไม่มีเรียกตัวเลย ไม่เข้าใจว่าทำไมมองแต่เรื่องอายุ คุณยังไม่ได้พูดคุยกับเราเลย            อายุ 40 แล้ว แต่มีประสบการณ์ด้าน HR  มา 10 กว่าปี พิมพ์งานคล่อง เข้าใจงานระบ ...

ตกงาน เครียด ไม่มีเงินใช้

6 กันยายน 2560

  โอ๊ย..ตอนนี้ตกงานค่ะ ไม่รู้จะทำไงดีเหมือนกัน เงินก้อไม่มีแล้ว ไปสัมภาษณ์งานที่ไหนก็ไม่มีตอบกลับมาเลยค่ะ หนูควรทำไงต่อไปดีค่ะ            บางครั้งชีวิตคนเราก็เดินทางมาถึงทางตัน ทางที่ต้องการให้คนอื่นยื่นมือมาช่วยเรา ชีวิตนะครับ ไม่ควรยึดมั่นกับแ ...

ความจริง ธุรกิจเครือข่าย Network มีมานานแล้ว

5 กันยายน 2560

  ความจริง ธุรกิจเครือข่าย         เครือข่ายไม่ใช่ของใหม่อย่ากลัว เครือข่ายมีมานานแล้ว เพราะคนเราเป็นสัตว์สังคม มีวิถีชีวิตแบบรวมกันอยู่ เครื่อข่ายคือการรวมกันทำงานอย่างเดียวกัน เพื่อให้งานนั้นๆ ทันต่อเวลา ไม่ล่าช้าจนเสียหายไป    &nb ...

แบ่งปันความรู้ การทำงานออนไลน์ ธุรกิจ 4ไลฟ์

5 กันยายน 2560

   การทำงานออนไลน์      เพื่อรองรับยุคของ IT เต็มรูปแบบ จะมีการแข่งขันกันด้านธุรกิจมาก คำว่าลูกจ้างแทบจะสูญพันธ์ อาชีพที่ทำแบบออนไลน์เท่านั้นที่จะอยู่ได้ สินค้าที่มีคุณภาพเท่านั้นที่จะอยู่ได้ เพราะผู้บริโภคเลือกได้    โลกกำลังจะก้าวกระโดด ...

เลิกเป็นลูกจ้างกันเถอะ ยุค IT 4.0 มาทำ ธุรกิจ 4ไลฟ์

4 กันยายน 2560

    เลิกเป็นลูกจ้างกันเถอะ     ข่าวดี กับคนพลัดถิ่น  ยุค IT 4.0 งานทำจากที่บ้านก็ได้ คุยกับ คุณคำผาง พวงทับทิม หนุ่มใหญ่ยุค IT ผู้นำการตลาดออนไลน์ แนะนำคนหนุ่มสาว หรือคนวัยใกล้เกษียร ที่มีความรู้ทางด้าน internet บ้าง ไทยกำลังเข้าสู่ยุค IT 4. ...

4ไลฟ์ คือ บริษัทวิจัย จากอเมริกา ผู้นำการตลาด ผลิตภัณฑ์เพื่อ ช่วยระบบภูมิคุ้มกัน

2 กันยายน 2560

   4ไลฟ์ คือ บริษัทวิจัย    คุณกำลังมองหาโอกาสอยู่หรือเปล่า ถ้าคุณพร้อมจะพิสูตรตัวเอง ทำเงินเดือนละล้าน กับธุรกิจ 4ไลฟ์      คุณเหนื่อยที่จะทำเพื่อคนอื่นหรือยัง คุณพร้อมที่จะมีเวลาว่างมากขึ้นในตารางชีวิตคุณไหม มันเป็นเวลาที่คุณต้องโฟกัสก ...

ถ้าเตรีมตัวจะเปลี่ยนงาน หางานเสริมทำก่อน

17 กรกฎาคม 2560

ถ้าเตรีมตัวจะเปลี่ยนงาน หางานเสริมทำก่อน    ถ้าเตรีมตัวจะ เปลี่ยนงาน       ไม่มีใครต้องการเป็นลูกจ้างไปจนวันตาย บางครัั้งการทำงานเป็นงานที่เราเลือกไม่ได้ เราทำเพราะความอยู่รอด ใจจริงลึกๆ ทุกคนก็ต้องการ งานอิสระ เป็นนายของตัวเอง  เมื่อเราทำให้คนอ ...

ทำอาชีพอิสระ เป็นรายได้เสริม ออกแบบชีวิตคุณเองได้ ด้วย ธุรกิจเครือข่าย

15 กรกฎาคม 2560

ทำอาชีพอิสระ เป็นรายได้เสริม ออกแบบชีวิตคุณเองได้      ทำอาชีพอิสระ       4life ธุรกิจที่เป็นอิสระจริงๆ เงินคุณอยากได้เท่าไหร่คุณก็ทำเอาได้ไม่มีจำกัด สุขภาพคุณอยากแข็งแรงแค่ไหนคุณก็ทำได้ รูปแบบการทำงาน เทคนิคส่วนตัว คุณมีนำเอามาใช้ได้อย่างเ ...

สร้างธุรกิจส่วนตัว กับ ธุรกิจ 4ไลฟ์ บริษัทวิจัยจากอเมริกา

14 กรกฎาคม 2560

สร้างธุรกิจส่วนตัว กับ ธุรกิจ 4ไลฟ์ บริษัทวิจัยจากอเมริกา    สร้างธุรกิจส่วนตัว    สำหรับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพนั้น จะเห็นได้ว่าเป็นช่องทางการทำธุรกิจที่น่าสนใจมาก เพราะคนสมัยนี้ใส่ใจสุขภาพมาก ธุรกิจอาหารเสริม เดี๋ยวนี้สามารถทำได้ทั้งออฟไลน์และออน ...

หารายได้เสริม งานออนไลน์ ใน ธุรกิจ 4ไลฟ์

14 กรกฎาคม 2560

       หารายได้เสริมงานออนไลน์ กับเว็บไซต์อาหารเสริม มีทุนหรือไม่มีทุนก็ทำได้ สอนงานฟรี  ทำเว็บไซต์ส่วนตัวให้ใช้ฟรี มีAPP ให้โหลดใช้ฟรี.รายได้ต่อชิ้น 500 – 3,700 บาท เป็นไปได้ว่า รายได้ของคุณอาจจะอยู่ที่ 7,000-10,000 บาทหรือมากกว่าต่อวัน หากคนมีลู ...

4ไล้ฟ์ ธุรกิจเครือข่ายมาแรง 2017 สนใจปรึกษา โทร. 0841250585 ไลน์ @siam85

13 กรกฎาคม 2560

4ไล้ฟ์ ธุรกิจเครือข่ายมาแรง 2017     ธุรกิจเครือข่าย   4ไล้ฟ์  ธุรกิจเครือข่ายมาแรง 2017  ธุรกิจเครือข่าย อาหารเสริม2560         ธุรกิจเครือข่ายมาแรง อาหารเสริม ในระบบเครือข่าย ที่ยุติธรรมในการจ่าย 2017  เปิดต ...
 

 

 

 

 
Online:  25
Visits:  5,252,350
Today:  3,497
PageView/Month:  82,067