4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ คือ? ฟังคำตอบผ่าน วิทยุออนไลน์ สื่อสารต่อลูกค้าและนักธุรกิจ 4ไลฟ์

.. Bookmark and Share

ประเภทสินค้า

สินค้ายอดนิยม

4life business class ห้องเรียนธุรกิจออนไลน์ สอนรวย ด้วยธุรกิจ 4ไล้ฟ์

เลือกประเทศที่คุณอยู่

Select Country

4life.com/siam85/signup

  America
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน 4life United States
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน US japanese.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน US.spanish.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน US.ecuadornfr.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน US.chinese.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน 4life US NFR
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน US.colombianfr.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Bolivia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Brazil.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Chile.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Colombia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Costarica.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Ecuador.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Mexico.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Peru.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Puertorico.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Panama.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Dominicanrepublic.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Venezuela.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Uruguay.4life
  South Pacific
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Fiji.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Solomonislands.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Papuanewguinea.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Easttimor.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Newzealand.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Australia.4life
    Eurasia
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Kazakhstan.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Kyrgyzstan.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Russia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Mongolia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Belarus.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Ukraine.4life
  Asia
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Hongkong(English).4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Zg.4life (Chainese)
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Hongkong.4life(Chaina)
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน India.4life 
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Indonesia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Japan.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Japanspanish.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน South korea.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Malaysia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Philippines.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Philippines NFR .4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Singapore.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Taiwan.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Thailand.4life
  Europe
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Belgium.4life 
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Belgique.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน  Bulgaria.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Croatia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Cyprus.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Czechrepublic.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Denmark.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Germany.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน  Spain.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Estonia.4life 
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Finland.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน France.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Greece.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Hungary.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Ireland.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Italy.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Latvia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Lithuania.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Luxembourg.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Malta.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Netherlands.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Norway.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Austria.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Poland.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Portugal.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Romania.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Serbia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Slovakia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Slovenia.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Sweden.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Switzerland.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Unitedkingdom.4life
  Europe NFR
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Belgium NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Belgique NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Bulgaria NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Croatia NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Cyprus NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Czechrepublic NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Denmark NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Germany NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Spain NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Estonia NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Finland NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน France NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Greece NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Hungary NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Ireland NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Italy NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Latvia NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Lithuania NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Luxembourg NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Malta NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Netherlands NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Norway NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Austria NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Polandnfr.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Portugal NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Romania NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Serbia NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Slovakia NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน
Slovenia NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Sweden NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Switzerland NFR.4life
สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน Unitedkingdom NFR.4life
   

 

สร้างธุรกิจ เปลี่ยนชีวิต ปลดหนี้ แก้จน หางาน

 

เว็บใกล้เคียง

 

 siam85.4lifeinternational.net websiam85.blogspotสินค้า my4lifeonline / เว็บอ้างอิง หนังสือ PDR / สั่งชื้อสินค้า 4life Online  / การสมัคร 4life Online / 4life ต่างประเทศ / Transfer Factor for animals / Transfer Factor For Pets / Transfer Factor Plus Top immune  / ผลิตภัณฑ์เสริมสร้างความแข็งแรงและสุขภาพที่ดี / ผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม enummi / กลุ่มผลิตภัณฑ์เชฟไรท์ ฟิตเนส / 4ไล้ฟ์ ทรานส์ฟอร์ม / เกี่ยวกับ 4ไล้ฟ์ / วิทยาศาสตร์ ของ ทรานเฟอร์ แฟกเตอร์ /การพัฒนาผลิตภัณฑ์  4ไล้ฟ์ / คุณภาพและห้องปฏิบัติการ / ฐานการผลิต 4life / สมาคมวิชาการ ผลิตภัณฑ์ / สิทธิบัตร รับรองผลิตภัณฑ์ / การศึกษาและสิ่งพิมพ์ ลงประกาศ / ทีมวิทยาศาสตร์ 4life / คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / แผนการตลาด 4life / การประกาศเกียรติคุณ แก่ นักธุรกิจ / การประชุมและกิจกรรม 4lifeงานประชุมระหว่างประเทศ / / ทริปท่องเที่ยวที่กำลังจะมีขึ้น / 4life Success / 4life  Service / 4life  Science / 4life Company / Loyalty Program / 4life Video / 4life Meetings / Compensation Plan / 4Life Office  / my4lifesuccess.com / 4lifetransform.com / 4lifesummit.com / 4lifefortify.com / win98online / แคลเซียมมีความสำคัญ / สารสกัดจากเปลือกสนและเมล็ดองุ่น / ผลิตภัณฑ์เพิ่มภูมิคุ้มกันมากที่สุด (Top) / เครื่องดื่มชนิดเดียวในโลก / เครื่องดื่ม โปร – ทีเอฟ/ / 4life.com/siam85/shop / สิ่งที่ดีที่สุดต่อสุขภาพคุณ / 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ / 4ไล้ฟ์ สูตรไตร-แฟกเตอร์ / 4ไล้ฟ์ ทรานส์ฟอร์ม / กลุ่มผลิตภัณฑ์เชฟไรท์ โดย 4ไล้ฟ์ / ชุดโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ 4life / ผลิตภัณฑ์อื่นๆ / 4Life Transfer Factor / Shop all products /google site

 

สินค้า, ดูแลสุขภาพ, เพิ่ม ภูมิคุ้มกัน, เอดส์, มะเร็ง, โรค สะเก็ด เงิน

เลือกโอนธนาคารที่ท่านสะดวก

ธนาคารไทยพานิชย์
บัญชี นายคำผาง พวงทับทิม
ออมทรัพย์ /สาขาบิ๊กซีวารินชำราบ
เลขที่บัญชี 407 027 0566

ธนาคารกรุงไทย
บัญชี นายคำผาง พวงทับทิม
ออมทรัพย์ /สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เลขที่บัญชี 393 043 9972

ธนาคารกสิกรไทย
บัญชี นายคำผาง พวงทับทิม
ออมทรัพย์ /สาขาเทสโก้โลตัส วารินชำราบ
เลขที่บัญชี 026 350 9412

ธนาคารกรุงเทพ
บัญชี นายคำผาง พวงทับทิม
สะสมทรัพย์ /สาขาบิ๊กซีวารินชำราบ
เลขที่บัญชี 9740180865

โอนเสร็จ กรุณา

ถ่ายใบโอน ส่ง Line ID: @siam85

MlM 4life

โทรแจ้ง 084 1250585

คำผาง พวงทับทิม

ผู้จำหน่าย 4life Transfer Factor

 


 

 

 

 

 

 

Why 4life

ประวัติของบริษัท 4LIfe Research

 

 

จุดเริ่มต้น 4LIfe Research  ก่อนก้าวไปทั่วโลก

          ทุกเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ย่อมที่จะมีจุดเริ่มต้น และนี่คือจุดเริ่มต้นของเรา เรื่องราวของ 4Life ได้เริ่มต้นจาก 2 บุคคลที่โดดเด่นนั่นคือเดวิด และ เบียงก้า ลิซันบี

      สิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้น มันก็เปรียบเสมือนความปรารถนาที่ธรรมดาๆ นั่นก็คือความต้องการที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิต และครอบรัวขอพวกเขาให้มีสุขภาพที่ดี และเปลี่ยนเป็นแสวงหา ในสิ่งที่จะสามารถมอบชีวิตที่ดี มีคุณภาพไปสู่ผู้คนทั่วโลก ในระหว่างเส้นทางมากกว่า 20 ปี ของการค้นคว้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

        เดวิดและเบียงก้า ตระหนักว่า ระบบภูมิคุ้มกันคือกุญแจสำคัญ ที่จะสนับสนุนสุขภาพโดยรวมของร่างกาย เมื่อคนส่วนใหญ่กำลังมองหาผลไม้ที่แปลกประหลาด ที่จะไขปริศนานี้ มักจะต้องเดินทางไปไกลแสนไกล ในดินแดนที่ห่างไกล แต่เดวิดกลับมองเห็นว่า สิ่งๆนั้น มันน่าจะอยู่ภายในร่างกายของเรานั่นเอง

         สิ่งที่เขาค้นพบมันคือ นวัตกรรม ที่จะทำให้คนมีสุขภาพดี ด้วยสิทธิบัตรของขบวนการสกัดโมเลกุลที่มีขนาดเล็กมากเรียกว่า Transfer Factor ซึ่งTransfer Factor เป็นสิ่งที่มีลักษณะเฉพาะในการทำงานของร่างกายและมีประสิทธิภาพ  พวกเขาตั้งใจว่าจะต้องนำผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ ไปนำเสนอแก่ชาวโลกให้ได้ใช้กัน โดยผ่านระบบอัจฉริยะคือการตลาดแบบธุรกิจเครือข่าย


ผู้บริหาร 4LIfe Research

 

 

เดวิด ลิซันบี (David Lisonbee) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

          เดวิด ลิซันบี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตำแหน่งของเขาคือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) แต่เดวิด ลิซันบี คิดว่าบทบาทของเขาเป็นมากกว่านั้นในฐานะผู้นำการสำรวจ เดวิดชอบศึกษาและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และเขาก็รู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ เขาคือผู้นำที่จะไม่ปล่อยให้บริษัทอื่นๆ กล่าวถึงชื่อเสียงของเขาเพียงแค่ว่าเขาเป็นผู้ตั้งบริษัท 4ไล้ฟ์เท่านั้น 4ไล้ฟ์อยู่ ในตำแหน่งที่ 15 ของนิตยสารอิงค์(Inc Magazine) ในบรรดารายชื่อบริษัทเอกชนที่มีอัตราการเจริญเติบโตเร็วที่สุด และเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ประกอบกิจการดีเด่นแห่งปีของรัฐยูทาห์ผู้ เดวิด ลิซันบี เป็นผู้ร่วมในการเขียนหนังสือเกี่ยวกับ Transfer Factor เป็นผู้รักษาสิทธิบัตรอีกหลายรายชื่อต่างๆ ลองจับตาดู เดวิด ลิซันบี เพราะเมื่อเขาได้ลงมือทำอะไรแล้วนั้น เขาจะไม่มีวันล้มเลิกง่ายๆ

 

 

 

เบียงก้า ลิซันบี (Bianca Lisonbee)ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท 4LIfe Research

               เบียงก้า ลิซันบี เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท 4ไล้ฟ์ หลังจากผู้คนได้พบกับ เบียงก้า ลิซันบี  พวกเขาก็ต้องการพยายามมากยิ่งขึ้นทำให้ดียิ่งขึ้น และก้าวไปให้ถึงชีวิตที่ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเธอเป็นผู้จุดประกายแรงบันดาลใจ ใช่แล้วเธอคือผู้ร่วมก่อตั้งและ เธอก็นำพาประสบการณ์ในวงการณ์อุตสาหกรรมมากกว่า 20 ปีมาสู่ 4ไล้ฟ์ แต่เป็นแนวทางที่สร้างสรรค์ที่เบียงก้าคิดว่า มันจะทำให้เธอแตกต่างจากการเกิดบนเรือขณะที่พ่อแม่ของเธอกำลังอพยพมาจากอเมริกา เธอรู้ดีว่าความหมายของการทำงานเพื่อความฝันคืออะไร ความใส่ใจอารมณ์ขันและความปรารถนาที่จะสร้างความแตกต่าง เพื่อสิ่งที่ดีในโลกใบนี้ ทำให้เบียงก้าคือ ผู้กล่าวคำปราศรัย ซึ่งได้รับการชื่นชมในกิจกรรมต่างๆ ของ4ไล้ฟ์ เช่นเดียวกับเรือที่เธอถือกำเนิดขึ้นมาเธอจึงไม่มีวันจมอย่างแท้จริง

 

 

 

สตีฟ ทวู (Steve Tew) ประธานบริษัท 4LIfe Research

         สตีฟ ทวู (Steve Tew) ประธานบริษัท 4ไล้ฟ์ คุณจะไม่ประหลาดใจเลย ที่คุณอยากจะแบ่งปันความฝัน และแรงปรารถนาที่เต็มไปด้วยความหวังสูงสุดของคุณ นี่คือข้อพิสูจน์ว่าเขาจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณ ในการเป็นหุ้นส่วนกับ 4ไล้ฟ์ ไม่มีอะไรเลยที่คุณจะทำไม่ได้ ความเชื่อมั่นส่วนของ สตีฟ มาจากประสบการณ์หลายสิบปี ที่เขาเคยเป็นรองประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินที่ Shaperite Concepts, ParkCity Group, MrsField’sCookies และ Price Waterhouse Cooper คุณสังเกตหรือไม่ว่า บริษัทเหล่านี้ไม่ใช่บริษัทไหนเล็กเลย

ทีมแพทย์-วิทยาศาสตร์ 4LIfe Research

 

4LIfe Research

 

 

4LIfe Research มีทีมวิจัยและพัฒนาสินค้าเป็นของตนเอง 4ไล้ฟ์ มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่จะบอกคุณว่า เราคือผู้คิดค้นศาสตร์แห่การสื่อสารของระบบภูมิคุ้มกัน ผลิตภัณฑ์เรามีเอกลักษณ์ของเรา มันสามารถส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันได้ คนเราส่วนมากไม่ค่อยนึกถึงบทบาทที่สำคัญยิ่งของระบบภูมิคุมกัน ในการที่จะรักษาระบบต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงการทำให้การทำงานต่างๆภายในร่างกายให้เป็นไปอย่างราบรื่น

          ที่ 4ไล้ฟ์ เราตระหนักถึง ความสำคัญในการที่มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง และการมีภาวะร่างกายที่สมบูรณ์ เพราะนั่นหมายถึง เราจะต้องมีความเร็วและการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันต่อภัยคุกคามต่างๆ ต่อสุขภาพหรือปัจจัยกระตุ้นต่างๆที่มาจากความเครียด ยิ่งการตอบสนองต่อภัยที่คุกคามสุขภาพของคุณทำได้เร็วมากเท่าไหร่ นั่นหมายถึงว่าการมีพลังงานเหลือที่มากขึ้น พอที่จะไปใช้ในระบบอื่นๆของร่างกายได้ เพราะผลกระทบต่างๆของภูมิคุ้มกัน ไม่เพียงแต่ส่งผลในแง่ความมีสุขภาพที่ดี หรือป้องกันความอ่อนแอของร่างกายได้ แต่มันยังส่งผลไปยังทุกๆส่วนของร่างกายอีกด้วย เช่น ระบบการเผาผลาญของร่างกาย อันเนื่องมาจากการสนับสนุนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันอย่างเต็มที่

          ชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบัน ได้ทำให้เกิดภาวะเครียดและทำให้ระบบการทำงานต่างๆในร่างกายคนเราอ่อนแอลง และนอกจากนี้ การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันยังแต่จะแย่ลงทุกที ด้วยปัจจัยต่างๆอาทิ เช่นการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ สิ่งแสดล้อมที่เป็นพิษ การทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ และความเครียดที่เกิดในชีวิตประจำวัน ที่4ไล้ฟ์เราได้ทุ่มเทกว่าทศวรรษ เพื่อที่จะค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่อยู่บทหลักวิทยาสาสตร์การสื่อสารของระบบภูมิคุ้มกันและในที่สุดความมุ่งม่นของเรา4ไล้ฟ์ ก็คือการได้รับสิทธิบัตร ซึ่งผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ต่างๆได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูง

 

ปรัชญาของ 4LIfe Research

ปรัชญาหลักของเราอยู่ในคำที่เรียบง่ายคือ “ ร่วมกันสร้างสรรค์บุคลากร “ Together Building People

Together (ร่วมกัน)
        ทุกความสำเร็จของคุณนั้น เชื่อมโยงโดยตรงกับความสำเร็จของทั้งทีม เมื่อเราลงมือทำงานร่วมกันเราสามารถประสบความสำเร็จมากกว่าความสำเร็จที่เราเคยได้รับ จากการทำงานเพียงลำพัง ดังนั้นเราจึงมีพันธะสัญญาว่า เราจะร่วมทำงานกับคุณอย่างเต็มที่ ในกรสร้างธุรกิจของพวกเราให้ประสบความสำเร็จร่วมกัน

Building(สร้างสรรค์)
      ทันทีที่คุณเริ่มต้นสร้างธุรกิจ เท่ากับคุณได้ร่วมสร้างความหวังเพื่ออนาคตที่ดีกว่า สำหรับตัวคุณเอง รวมถึงผู้คนต่างๆที่จะได้รับการช่วยเหลือด้านสุขภาพ จาก4ไล้ฟ์ หรือได้รับโอกาสทางธุรกิจจาก4ไล้ฟ์ เราสัญญาว่าจะร่วมกันสร้างความเป็นอยู่ที่ดี ให้กับผู้คนทั้งหลายผ่านแผนการตลาดที่มอบโอกาสที่เหนือกว่าแผนการตลาดใดๆในธุรกิจเครือข่าย

People (บุคลากร)
     ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผู้อื่นนั้น เป็นส่วนประกอบที่สำคัญยิ่งในความสำเร็จของธุรกิจเครือข่ายพวกเราสัญญาว่าเราจะให้ความสำคัญกับทุกๆความคิด ทุกๆคุณค่า ทุกคนควรได้รับโอกาสที่ดีเพื่อเติมเต็มความฝันองพวกเขา

 

วิสัยทัศน์ของเรา 4LIfe Research

“4ไล้ฟ์” สัญญาว่าจะมอบสิ่งดีๆในชีวิตให้กับผู้คนต่างๆทั่วโลกด้วยวิทยาศาสตร์ ความสำเร็จ และการบริการ

วิทยาศาสตร์ (Science)

       ด้วยวิทยาศาสตร์การสื่อสารของ4ไล้ฟ์ (4LifeTransfer Factor ceutical Science) ที่เหนือไปกว่าเพียงการให้อาหารเซลล์ แต่ลึกๆลงไปถึงระดับโมเลกุลที่จะช่วยส่งเสริมระบบการเรียนรู้การสื่อสารระหว่างภูมิคุ้มกัน เพื่อการตอบสนองของภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุด

ความสำเร็จ (Success)

      ด้วยความสำเร็จกับธุรกิจ4ไล้ฟ์ (4Life Success) เราสนับสนุนสำหลับทุกๆความมุ่งมั่นของคุณ และยังช่วยเติมเต็มความฝันองผู้คนทั้งหลาย ด้วยแนวทางของความซื่อสัตย์ความเป็นผู้นำและการเอาใจใส่ในความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

การบริการ (Service)

        ด้วยการบริการขั้นเลิศของ4ไล้ฟ์  (4Life Service) สามารถทำให้ผู้คนทั้งหลายรวมถึงกลุ่มคนต่างๆจากทั่วโลกมาร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน www.foundation4life.org.

 พันธะสัญญาของเรา 4LIfe Research

         หัวใจของ4ไล้ฟ์ เริ่มต้นที่นวัตกรรมสินค้าที่ไม่เหมือนใคร และแผนรางวัลชีวิตที่สุดยอดคือความปรารถนาที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกๆท่านให้ดีขึ้น ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่จะสร้างความแตกต่างนั้นคือเหตุผลที่สำคัญ ที่เราใส่ใจกับทุกๆท่าน และสรรค์สร้างความสุขภายใต้ความเชื่อที่จะร่วมกันสร้างสรรค์

ทำไมถึงต้องเป็น  4LIfe Research  

1. ความน่าเชื่อถือ  4Lifeได้รับการจัดอันดับที่15 ว่าเป็นบริษัทเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุดโดยนิตยสารอิงค์ 500 (Inc.Magazine) ในปี 2003

2. อดีตจนถึงปัจจุบัน และอนาคตที่มั่นคง ประวัติศาสตร์ความสำเร็จเป็นระยะเวลา 18 ปี ของเราก็ได้พิสูจน์ได้ด้วยตัวมันเองอยู่แล้ว เมื่อครั้งที่บริษัทส่วนใหญ่ลดขนาดและปลดพนักงานออก  แต่ 4Life ก็กำลังทำลายสถิติบันทึกยอดจำหน่ายและเปิดตลาดและสำนักงานในประเทศใหม่ๆ ทั่วโลก

3. มุ่งเน้นวิสัยทัศน์อันยาวไกล 4Lifeเป็นบริษัทที่ชำนาญการมากที่สุด ในวงการผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ และทีมงานค้นคว้าวิจัยและพัฒนาของเรา ก็กำลังมองหานวัตกรรมใหม่ต่อไป ในทางวิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

4. การประกาศเกียรติคุณอย่างสมเกียรติ ไมว่าคุณจะสร้างธุรกิจเป็นงานล่วงเวลา หรือทำเต็มเวลาเราก็อยู่ที่นี่เพื่อให้กำลังใจคุณในทุกๆ ก้าวตลอดเส้นทาง 

5. ทีมงานบริหารเชี่ยวชาญในวงการ ทีมงานบริหารของเรามีประสบการณ์กันมากกว่า 10 ปี ในวงการการตลาดแบบธุรกิจเครือข่ายและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อโภชนาการที่ดี

6. แผนการจ่ายผลตอบแทนที่ดึงดูดใจแผนงานรางวัลสำหรับชีวิต (Life Rewards Plan) มอบรางวัลกับผู้เริ่มต้น ผู้ทำงานเป็นงานเสริม และนักสร้างธุรกิจเครือข่ายมืออาชีพนั่นคือในทุกๆกลุ่มอย่างเต็มที่เท่าเทียมกัน

 

7. ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและการจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ 4Life Transfer Factor(ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์) ได้รับการบันทึกใน The Physician's Desk Reference (PDR) ให้เป็นหนึ่งในรายการของหมวดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มิใช่ยาซึ่งมีจำหน่ายทั่วไปตั้งแต่ปี 2003

ทำไม 4ไล้ฟ์ จึงแตกต่าง  5 เหตุผลว่าทำไม?

       1.ทุกๆคนได้รับผลประโยชน์จาการมีสุขภาพที่ดี

    2.ทุกคนได้รับประโยชน์จาก 4Life Transfer Factor

    3.4ไล้ฟ์ มีแผนการจ่ายผลตอบแทนที่ดึงดูดใจ

    4.4ไล้ฟ์ มีระบบสู่ความสำเร็จที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว

4LIfe Research ก้าวสู่ระดับโลก

        การเลือกร่วมธุรกิจ 4ไล้ฟ์  หมายถึงโอกาสทางธุรกิจระดับโลก ตั้งแต่เปิดดำเนินการใน ค.ศ.1998 4ไล้ฟ์ได้ขยายออกไปมากกว่า 90 ประเทศทั่วโลกโดยมีสำนักงานประจำภูมิภาคมากกว่า 21 แห่ง มีศูนย์บริการตอบคำถามทางโทรศัพท์( CallCenter) ขนาดใหญ่หลายภาษาแก่ผู้จำหน่าย การขนส่งสินค้าทั่วโลก เว็บไซต์ทุกภาษา และเราก็ยังไม่หยุดอยู่เพียงนี้

 

การเติบโตของบริษัท 4Life Research

  ต้นทศวรรษ 1990 เดวิด ลิซันบี เริ่มการค้นคว้าวิจัย

1997 – เดวิด มีวันอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาในห้องสมุด

1998 – เดวิดและเบียงก้า จดสิทธิบัตรฉบับแรกและนำผลิตภัณฑ์ 4Life Transfer Factor classic แนะนำสู่ตลาดเป็นครั้งแรก 4Lifeเปิดดำเนินการครั้งแรก ในเมือง โอเร็ม (Orem) รัฐยูทาห์ (Utah)

1999 – 4Life ได้ยกระดับเทคโนโลยี Transfer Factor ให้ก้าวหน้าเพื่อ ผลิตภัณฑ์ 4Life Transfer Factor Plus สูตรแรก

2000 – 4Life ย้ายไปยังแซนดี้ (Sandy) รัฐยูทาห์ และเปิดสาขาในประเทศ  นิวซีแลนด์

2001 – 4Life เปิดสาขาในประเทศญี่ปุ่น

2002 – 4Life เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์  4Life Transfer Factor Cardio  ผลิตภัณฑ์ Transfer Factor เป้าหมายชนิดแรก และเปิดสาขาในประเทศออสเตรเลีย

2003 – 4Life ได้รับการจัดอันดับที่ 15 ให้เป็นบริษัทที่มีอัตราการเจริญเติบโตเร็วที่สุดโดยนิตยสารอิงค์ ที่จัดอันดับ 500 บริษัทแรก (Inc.500 Magazine) และเปิดสาขาในประเทศเกาหลี พร้อมเพิ่มจุดกระจายสินค้า  ในทวีปยุโรป และรัสเซีย

2004 – 4Life เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Transfer Factor Advanced formula และเปิดสาขาในประเทศเม็กซิโก สิงค์โปร์ และมาเลเซีย

2005 – 4Life จดสิทธิบัตรเทคนิคการผลิตอันโดดเด่นและเริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ รวมทั้ง 4Life Transfer Factor Riovida และเปิดสาขาในประเทศ ไต้หวันและฟิลิปปินส์

2006 – 4Life เริ่มจำหน่าย 4Life Transfer Factor Belle Vie และเปิดสาขาใน ประเทศไทย

2007 – 4Life เปิดสำนักงานใหญ่ในประเทศโคลัมเบีย และสเปน และจุดกระจายสินค้าในประเทศอินเดีย

2008 – 4Life เปิดสำนักงานใหญ่ในประเทศฮ่องกง

2009 และในปีต่อๆไป  ความสำเร็จและการเติบโตอย่างต่อเนื่องกับ 4ไล้ฟ์ การเติบโตอย่างต่อเนื่องของ 4Life Research ทั่วโลก

ความโดดเด่นของ 4LIfe Research

1. 4Life Transfer Factor เป็นผลิตภัณฑ์ที่โด่ดเด่นเจ้าเดียวในโลกที่ไม่สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์มาทดแทน ได้ และเป็นที่ต้องการของทุกคนในยุค 2000 
4Life Transfer Factor  Achievements   
> มีสิทธิบัตรคุ้มครอง   > มีเอกลักษณ์เฉพาะ   > มีความปลอดภัยสูง  > มีประสิทธิภาพได้ผลเร็ว

2. มีแผนจ่ายผลตอบแทนที่ยุติธรรมที่จ่ายสูงถึง 64% ถึง 10 ชั้นแบบไร้ขีด  จำกัดและช่วยให้นักธุรกิจที่สมัครเข้ามาใหม่ได้รับผลตอบแทนที่ สูงตั้งแต่เริ่ม

     หลายคนหวาดกลัวกับการหลอกลวง ความจริงถ้าคุณใส่ใจเรื่องของการตรวจสอบ ก่อนทำการสมัครก็จะทำให้รอดพ้นจากการหลอกลวงได้ เช่น Search google ในชื่อของบริษัท สินค้า ผู้นำ เพราะสาเหตุที่คนถูกหลอกง่ายคือมีความโภคเป็นหลัก การมีแนวคิดแบบคนหัวไวก็เป็นเรื่องดี แต่ควรจะมีความละเอียด เพราะถ้าถูกหลอกแล้ว มันจะเสียทั้งเงิน เวลา และชื่อเสียง ยิ่งคำว่าต้นสาย ต้นสาย ทำให้นักธุรกิจเครือข่ายหมดตัวกันมาหลายคนแล้ว ที่หามาได้ก็หมดไปเพราะบริษัทไม่มั่นคง

      ก่อนที่ผมจะไว้ใจ 4life ผมก็ศึกษามามาก โดยเฉพาะเรื่องของสินค้า Transfer facctor ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครตอบโจทย์สุขภาพได้ทุกโรค เพราะถ้าบริษัทได้ค้นพบ และมีสิทธิบัตรในเรื่องนี้แล้ว ความมั่นคงและอนาคตต้องดีแน่เลย ผมจึงได้สมัครร่วมธุรกิจเครือข่าย 4life แบบมีความหวัง

 

 

 


รับสมัครตัวแทนจำหน่าย รายได้งาม รวยเร็ว สำหรับ คนหางาน

 

 

Bookmark and Share

 

 

 

4life business

.

 

การสั่งซื้อสินค้า ออนไลน์

 
Online:  13
Visits:  5,252,376
Today:  3,523
PageView/Month:  82,093